W najbliższych dniach w Wałbrzychu i regionie mogą być uruchamiane systemy alarmowe. Oto przyczyna.

Informujemy, że 6 - 9 października 2020 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGATA/SAREX-20. Elementami ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGATE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z tym w dniu 6 października w godzinach 8.00 – 10.00, w ramach ćwiczeń, mogą być uruchamiane syreny alarmowe, zgodnie z procedurami dotyczącymi ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Zobacz też:
Wałbrzych i region: Samoloty wojskowe powodują panikę

oprac. ELW
UM Boguszów-Gorce