Każdego roku jesienią odbywa się liczenie wiernych w kościołach, znane są już dane opublikowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za rok 2017. Zawierają ne też dane z naszej Diecezji Świdnickiej.

Najnowsze dane

Najnowsze opracowanie zawiera dane z liczenia wiernych 16 października 2016 r. w parafiach katolickich w Polsce. W mszy uczestniczyło wówczas 36,7% zobowiązanych katolików, a komunię przystąpiło 16%. W stosunku do 2015 r. wskaźnik dominicantes spadł o 3,1 pkt. procentowe, zaś wskaźnik communicantes o 1 pkt. procentowy.

Dane dotyczące religijności i kościoła w Polsce zaprezentowane 4 stycznia 2018 to najnowsze opracowanie "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Najwyższy poziom wskaźnika uczestniczących w mszy w 2016 roku odnotowano w diecezji tarnowskiej (66,9%), rzeszowskiej (60,5%) i przemyskiej (56,4%). Najniższy w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej (22,7%), łódzkiej (23,4%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4%). Wskaźnik przystępujących do komunii najwyższy był w diecezji tarnowskiej (25,3%), opolskiej (21,1%) i zamojsko-lubaczowskiej (20,1%). Najniższy poziom wskaźnika przyjmujących komunię w 2016 roku odnotowano w diecezjach: sosnowieckiej (10,3%), szczecińsko-kamieńskiej (10,5%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5%).


Dane dotyczące Diecezji Świdnickiej

Opracowanie zawiera też dane z naszej diecezji. Wysokość tych wskaźników w Diecezji Świdnickiej w 2014 roku to 30,2%, zaś w 2015 było ich 29,5% uczestniczących w mszy i 13,4% w 2014, a w 2015 - 13,1% przyjmujących komunię podczas niej. To każdorazowo poniżej średniej krajowej.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego prowadzi coroczne badania odsetka wiernych wszystkich parafii uczestniczących w mszy św. (dominicantes) w stosunku do liczby katolików zobowiązanych do tego. ISKK w obliczeniach tych zakłada, że wiernymi jest 96% Polaków, zaś zobowiązani do uczestnictwa w mszy to 82% ludności, czyli wszyscy za wyjątkiem dzieci, chorych oraz starszych. Podczas jednej jesiennej niedzieli raz do roku badana jest też liczba wiernych przystępujących do komunii - tzw. wskaźnik communicantes.

 Zgodnie z danymi ISKK liczba wiernych "praktykujących" w naszym kraju powoli, ale systematycznie spada z ponad 50% w latach 80. i 90. do ok. 39% obecnie. Natomiast odsetek przystępujących do komunii liczony od 1980 roku waha się, nigdy jednak nie przekroczył 20%.

Zobacz też:
WAŁBRZYSZANIE SĄ RELIGIJNI?


REGION WAŁBRZYSKI: ZMIANY PERSONALNE W PARAFIACH
2016 - ZMIANY PERSONALNE W PARAFIACH REGIONU WAŁBRZYSKIEGO


RELIKWIE KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W WAŁBRZYCHU
PIASKOWA GÓRA: KONSEKRACJA KOŚCIOŁA P.W. ŚW. WOJCIECHA
NIETYPOWY POMYSŁ NA WALENTYNKI - WIZYTA U ŚW. WALENTEGO
MSZA PAPIESKA JUŻ PO RAZ TRZYNASTY
PRYMAS CZECH W SZCZAWNIE-ZDROJU

KOLĘDA. O CZYM ROZMAWIAĆ, ILE DAĆ W KOPERCIE?
OBRZUCAŁ PLEBANIĘ KAMIENIAMI I ZARYSOWAŁ KSIĘDZU SAMOCHÓD
KOŚCIELNA I KUCHARKA PO KOLĘDZIE... BO KSIĄDZ BYŁ CHORY
O CZYM TWITTUJE NASZ BISKUP?
UROCZYSTOŚCI W SANKTUARIUM - KSIĄDZ ANDRZEJ RASZPLA UPAMIĘTNIONY

CZY WAŁBRZYSZANIE MODLĄ SIĘ ZA POLITYKÓW?
ŚWIĘTO ŚWIATŁA W KRZESZOWIE
NOWA KAPLICZKA ZE STUDNIĄ


oprac. i fot. ELW