WA62

Oceniono 5 raz(y) 3

Wspomniany szyb wymieniony jest na mapie górniczej Wałbrzycha z 1926 roku z zaznaczeniem połaczenia ze sztolnia Fridrich Wilhelm na poziomie 391 m ( czyli ok. 50 m od poziomu zrębu szybu) oraz z poziomem I ( 130 m od zrębu). Wymienany jest w opracowaniach n/t prowadzenia obwodnicy na terenach pogórniczych 2016 roku - czyli żadna niespodzianka, że był gdzie go odkopano. Generalnie szybów nie zasypuje się, a szczegolnie na czynnych obszarach górniczych - likwidacja szybu Gustaw odbyła się w 1966 roku przez kop. Thorez w sposób standardowy - przypuszczalnie przez wyrabowanie stali ( dlatego nie ma obecnie sladów po jego zbrojeniu, a takowe musiało być) oraz "zakorkowanie" wlotu, czyli przykrycie płytą betonową. Problemem przy jego całkowitej likwidacji czyli fizycznym zasypaniu są połaczenia szybu z wymienionymi wczesniej poziomami/ sztolniami pełniącymi obecnie funkcje odwadniania nieczynnych wyrobisk od strony dawnego szybu Wanda i kopalni Julia

Pytam

Oceniono 0 raz(y) 0

Koszty proszę tego niedbalstwa.