Pozostał tydzień do zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatek do tytułu najpiękniejszej Dolnoślązaczki 2020 roku. Dotychczas swoje zgłoszenia przysłało ponad 700 dorosłych pań i nastolatek. Wśród już zakwalifikowanych półfinalistek są wałbrzyszanki i mieszkanka Głuszycy!