Samorząd Województwa Dolnośląskiego zamierza przejąć od PKP ponad 20 odcinków nieużywanych linii kolejowych w regionie. W naszym mieście jest taka nieużywana linia kolejowa. Wałbrzych Szczawienko - Boguszów Gorce Wschód. Czy to możliwe?


Napięcie rośnie...

Te dziś zdegradowane i nieużywane trasy, zdaniem władz województwa, mogą już wkrótce zmienić się w trasy, po których regularnie kursować będą połączenia regionalnego przewoźnika kolejowego. Tym samym ma się poprawić cały system komunikacji na Dolnym Śląsku, mieszkańcy mają zyskać nowe połączenia do pracy, szkoły czy do miejsc wypoczynku, a turyści łatwiejszy dojazd do wielu turystycznych atrakcji w naszym regionie.
Samorząd województwa gotowy jest przejąć linie na własność w oparciu o wspólne ustalenia z PKP S.A. i PKP PLK. W sumie to 22 odcinki tras w różnych częściach regionu.


- Jesteśmy zdecydowani przejąć te linie. Chcemy je wyremontować i ponownie wykorzystać. Mamy najlepszego w Polsce przewoźnika regionalnego - Koleje Dolnośląskie, który  znakomicie się rozwija i tylko w 2017 roku przewiózł blisko 10 mln pasażerów. Ta liczba z roku na rok rośnie i to jest najlepszy dowód na to, że koleje powinny rozszerzać swoją ofertę, bo takie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Są przez nich coraz chętniej wykorzystywanym środkiem transportu. To jest dla nas naturalne wyzwanie, które podejmujemy, i które chcemy zrealizować – mówi marszałek województwa Cezary Przybylski.


Samorząd oczekuje równocześnie zapewnienia finansowania dla tego przedsięwzięcia z Funduszu Kolejowego proporcjonalnie do długości zarządzanej sieci kolejowej.
 
Jak wyjaśnia radny wojewódzki Patryk Wild, nowo przejęte linie będą uzupełnieniem dla obecnie funkcjonującej sieci w obszarach o dużym potencjalne przewozowym w ruchu regionalnym. Są to też linie o charakterze lokalnym służące obsłudze wielu dolnośląskich miast dziś zupełnie pozbawionych kolei. Korzystać z nich będą mogli przewoźnicy towarowi, zwłaszcza producenci kruszyw, ale również turyści. Przejęcie kolejnych linii pozwoli na uruchomienie przewozów kolejowych, które obsłużą. Połączenia bezpośrednie z Wrocławiem otrzymają stolice 4 powiatów, czyli Kamienna Góra, Lwówek Śląski, Góra i Złotoryja, oraz 13 innych miast i kilka gmin o łącznej populacji ponad 225 tysięcy Dolnoślązaków.Tak, Szczawno!


- Uważam, też, że przejęcie i uruchomienie tych linii będzie miało fundamentalny wpływ na dalszy rozwój turystyki w regionie. Chcemy zapewnić odpowiedni dojazdu do naszych atrakcji turystycznych. Dzięki przejęciu zaproponowanych przez samorząd województwa linii połączenia uzyskają między innymi: 4 uzdrowiska (Świeradów-Zdrój, Lądek-Zdrój, Szczawno-Zdrój,  Przerzeczyn-Zdrój), 2 parki narodowe: Karkonoski i Gór Stołowych (Karpacz, Radków), 2 obiekty oraz jeden obszar uznane za Pomniki Historii (Krzeszów, Srebrna Góra) oraz 9 z 11 pałaców należących do wpisanej obszarowo na listę pomników historii Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Poprawi się również zdecydowanie dojazd do Wambierzyc, Chełmska Śląskiego, Adrspachu po stronie czeskiej, Lubomierza, Bolkowa, Niemczy czy Stronia Śląskiego - dodaje radny.

- Ta inicjatywa cieszy mnie zwłaszcza ze względu na możliwość dojazdu koleją do dolnośląskich uzdrowisk. To ma duże znaczenie dla ich atrakcyjności. Klientami uzdrowisk są często osoby, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą prowadzić samochodów - mówi radny Czesław Kręcichwost, długoletni burmistrz Kudowy Zdroju.

Zdaniem radnego Juliana Golaka realizacja inwestycji kolejowych dedykowanych obsłudze ruchu towarowego, może być przeprowadzana we współpracy z partnerami biznesowymi zainteresowanymi obsługą zakładów produkcyjnych pociągami towarowymi.

 
- Dotychczasowe doświadczenia związane z przejmowaniem linii kolejowych nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica oraz nr 311 Szklarska Poręba Górna – granica Państwa (Harrachov) oraz przekazanie ich do zarządzania podległej samorządowi jednostce Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei są dowodem na to, że potrafimy z sukcesem przywrócić je do życia i odpowiednio wykorzystać. Nasze spółka - Koleje Dolnośląskie - dysponuje obecnie 57 nowoczesnymi   pociągami, którymi obsługuje ponad 300 połączeń każdego dnia. Bez żadnego problemu poradzimy sobie z dodatkowymi zadaniami przewozowymi – twierdzi marszałek Cezary Przybylski.
 

Jesteśmy na liście!

Wykaz planowanych do przejęcia odcinków linii kolejowych:

 

L.p.

Nr linii

Początek odcinka

Koniec odcinka

1

340

Mysłakowice

Karpacz

2

308

Ogorzelec

Jelenia Góra

3

322

Kłodzko Nowe

Stronie Śląskie

4

372

Bojanowo

Góra Śląska

5

869/291

Wałbrzych Szczawienko

Boguszów-Gorce

6

316

Chojnów

Rokitki

7

317

Gryfów Śląski

Mirsk

8

336

Mirsk

Świeradów-Zdrój

9

310

Kobierzyce

Piława Górna

10

283

Jelenia Góra

Lwówek Śląski

11

284

Jerzmanice-Zdrój

Lwówek Śląski

12

303

Rokitki

Przemków Odlewnia

13

345

Kamienna Góra

Ogorzelec

14

312

Marciszów

Jerzmanice-Zdrój

15

302

Strzegom

Marciszów

16

335

Henryków

Targowica

17

319

Strzelin

Łagiewniki

18

317

Lubomierz

Gryfów Śląski

19

318

Srebrna Góra

Bielawa Zachodnia

20

330

Kamienna Góra

Okrzeszyn

21

327

Nowa Ruda Słupiec

Radków

22

318

Srebrna Góra

Nowa Ruda Słupiec

 
Więcej o linii 869/291

A to znaczy, że może ponownie pojedziemy pociągiem pod Chełmcem. Były już wcześniej plany reaktywacji nieużytkowanej linii kolejowej biegnącej obecnie z dworca Szczawienko przez PEC, wiadukt nad ul. Wieniawskiego, obok Podzamcza, a potem pod masywem Chełmca, nasypem nad Sobięcinem w stronę Osiedla Krakowskiego w Boguszowie-Gorcach i do stacji Boguszów-Gorce Wschód, skąd biegła ona dalej do Mieroszowa i Czech odcinkiem uruchomionym w ostatnie wakacje.

Linia 869 (Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Zespół Bocznic) ma ponad 2 kilometry i prowadzi do zespołu bocznic należących do PEC-u, a dawniej także do Petrobazy i Górażdża. Linia nr 291 (Wałbrzych Szczawienko – Meziměstí) ma między Szczawienkiem a Boguszowem około 5 kilometrów, wciąż są tam tory, prowadzi przez zakątki bardzo malownicze i jest najstarszą kolejową linią w naszym regionie. Tędy kiedyś kursowały pociągi z Berlina do Wiednia.

O znaczeniu historycznym tej linii:
WAŁBRZYCH (SZCZAWIENKO): DLACZEGO 15 MAJA JEST WAŻNĄ DATĄ? (FOTO)
Dworzec w Szczawnie-Zdroju otwarto 15 maja 1878 roku. W 1914 roku linię 291 zelektryfikowano jako pierwszą na Dolnym Śląsku (otwarcie 1 czerwca), niestety Rosjanie po wojnie wywieźli trakcję elektryczną do ZSRR i dlatego linia straciła na znaczeniu wobec linii nr 274 prowadzącej przez wałbrzyskie dworce do Jeleniej Góry. Pociągi pasażerskie i towarowe jeździły jednak tamtędy dalej z okresowymi przerwami, w latach 90-tych nawet do Pragi, a na dworcu Szczawno-Zdrój był ośrodek wypoczynkowy dla kolejarzy - w wagonach. Niestety 14 grudnia 2003 linia została ostatecznie zamknięta. W Wałbrzychu był przy niej dworzec na Białym Kamieniu.

To wspaniała informacja i myślę, że wiele osób czekało na taką zapowiedź. Na razie pamiętajmy jednak, że to dopiero wczesne plany i zapowiedzi, a wcześniej czeka nas reaktywacja odcinka z Jedliny do Świdnicy.


Czytaj też:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CZY BĘDZIE REMONT DWORCA?

LINIA NR 291 WAŁBRZYCH - MIEROSZÓW: PATRZCIE, JAKA PIĘKNA! (FOTO)
WAŁBRZYCH: RUSZA POCIĄG DO MEZIMESTI I ADRSPACHU
WAŁBRZYCH: POCIĄG DO CZECH - JUŻ WIADOMO DOKĄD I KIEDY


Opr. i foto: Magdalena Sakowska