Remont linii kolejowej nr 285 jest już bardzo zaawansowany. Nowy wygląd zyskuje stacja w Jedlinie-Zdroju i nie tylko ona, zmienia się nowy przystanek kolejowy w tej miejscowości. Z wiosną prace powinny przyspieszyć. Zobaczcie aktualne zdjęcia.


Ostatnio niewiele się działo, ale jest na co popatrzeć

Zmiany widać na zakończeniu odbudowywanej linii. W rejonie stacji Jedlina-Zdrój został zabudowany nowy tor - od stacji do wiaduktu nad ul. Kamienną.

- Na stacji zamontowano 5 nowych rozjazdów, które zapewnią sprawny przejazd pociągów na połączeniu dwóch tras linii kolejowych w Jedlinie Zdrój - linii nr 285 Wrocław Gł. - Świdnica – Jedlina-Zdrój z linią nr 286 Kłodzko Gł. - Wałbrzych Gł. Trwają prace przy budowie nawierzchni peronu. Na nowym przystanku Jedlina Centrum zabudowano płyty krawędziowe, przygotowane jest podtorze, ułożono betonowe podkłady dla montażu toru - relacjonuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.Remont spowolnił w okresie zimowym, ale na całej trasie zakończono już prace na blisko 90 obiektach ze 116, które czekają na przebudowę. Wzmocniono podtorze, czyli teren w miejscu linii kolejowej.
Ułożono odcinki nowego toru i rozjazdy od Świdnicy do Bystrzycy Górnej i Jedliny-Zdroju. Przygotowany został materiał do montażu toru na kolejnych etapach.Wcześniej na przystankach wybudowano ścianki peronowe, a w Burkatowie, Bystrzycy, Zagórzu Śl. i Jugowicach ułożono płyty peronowe. Wykonawca prowadził roboty instalacyjne, związane z okablowaniem dla urządzeń zabezpieczających ruch kolejowy.


Do pierwszego pociągu jeszcze sporo czasu

Niestety, cała inwestycja mocno potknęła się o historyczne wiadukty, co spowodowało ustalenie nowego terminu - przypomnijmy, że na samym początku była mowa o grudniu 2020, potem o czerwcu 2021, na jesieni ubiegłego roku wskazywano ogólnie rok 2022, a w marcu pojawił się kolejny nowy termin (ŚWIDNICA - JEDLINA-ZDRÓJ: CO SIĘ DZIEJE NA LINII KOLEJOWEJ 285? (FOTO)). Miejmy nadzieję, że już ostatni.
- Na etapie realizacji prac okazała się potrzebna weryfikacja nośności kilkunastu historycznych obiektów inżynieryjnych, na podstawie metodologii obliczeń uzgodnionej z wykonawcą. Prace (weryfikacja) mają na celu ograniczenie zmian w konstrukcji obiektów, ale także zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Rozszerzenie zakresu projektu o dodatkową procedurę wydłużyło czas realizacji projektu. Dlatego planowane zakończenie to koniec 2022 r. Na obiektach inżynieryjnych, które wymagają prac projektowych i analitycznych, roboty przewidywane są w drugiej połowie roku 2021 -
informował w marcu Mirosław Siemieniec.
Przypominamy, że w planach jest:

- Budowa przystanku osobowego Burkatów w rejonie przejazdu kolejowego.
- Budowa p.o. Bystrzyca Górna na terenie zlikwidowanej stacji z niezbędną infrastrukturą.
- Budowa p.o. Lubachów w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.
p.o. Zagórze Śląskie – korekta geometrii toru na odcinku od km70+720 do km 71+645.
- Przebudowa układu torowego stacji Jugowice z zapewnieniem wjazdu na tory boczne. Budowa jednego peronu w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.

- Budowa nowego przystanku osobowego w rejonie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Jedlina-Zdrój wraz z likwidacją przystanku osobowego Jedlina Dolna.
- Odtworzenie stacji Jedlina-Zdrój w zakresie układu torowego umożliwiającego wykonanie zmiany czoła pociągu pasażerskiego w relacji Wałbrzych Główny – Jedlina-Zdrój – Świdnica Kraszowice oraz zapewniającego przejazd w relacji Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój – Głuszyca z prędkością min. 50km/h. Likwidacja zbędnej infrastruktury, która zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów.
- Podniesienie prędkości do wartości wynikających z przeprowadzonej analizy parametrów geometrycznych linii kolejowej w zakresie istniejących budowli ziemnych od 50 do 80 km/h.
- Przystosowanie peronów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
- Koncepcja iluminacji wiaduktu (mostu) w km 77,241 (tego najbardziej zabytkowego).
Trochę danych

Odcinek Świdnica - Jedlina Zdrój liczy 22 kilometry. Czas przejazdu na przebudowanej trasie ze Świdnicy Kraszowic do Jedliny-Zdrój ma wynieść ok. 35 minut, a pociągi poruszać się będą z maksymalną prędkością do 80 km/h. Oprócz 5 odtworzonych przystanków pojawią się dwa nowe w Burkatowie i Jedlinie Centrum. Po przebudowie trasa kolejowa będzie przystosowana dla ruchu pociągów o nośności 177 kN/oś. Linia ma charakter kolei górskiej. Różnica poziomów (przewyższenie) pomiędzy krańcowymi stacjami linii - Świdnicą Kraszowice a Jedliną Zdrój - sięga 200 m.

Na realizację projektu zaplanowano 136 481 820,67 złotych, natomiast w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 94 295 132,33 złotych.
Jednak kosztorys ostateczny będzie na pewno zwiększony o dodatkowe prace.Słynna linia nr 285 łączy stację Wrocław Główny ze stacją Jedlina-Zdrój. Ruch pasażerski zawieszono na niej w 2000 roku ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Na linii długości 21,41 km znajdują się 23 mosty i wiadukty, w tym 5 bardzo okazałych. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras Dolnego Śląska.


O remoncie linii piszemy regularnie:
ŚWIDNICA - JEDLINA-ZDRÓJ: CO SIĘ DZIEJE NA LINII KOLEJOWEJ 285? (FOTO)
LINIA 285 JEDLINA-ZDRÓJ-ŚWIDNICA: CO SIĘ DZIEJE NA WIADUKTACH? (FOTO)
LINIA 285 JEDLINA-ZDRÓJ ŚWIDNICA WCHODZI NA NOWE TORY (FOTO)
LINIA 285 JEDLINA-ZDRÓJ: PRZYSTANEK JUŻ WIDAĆ I SPORO SIĘ DZIEJE (FOTO)
LINIA 285 DO JEDLINY - TORY SĄ, POCIĄGI JEŻDŻĄ, POŁOWA GOTOWA (FOTO)
LINIA 285 ŚWIDNICA - JEDLINA NA 14 MIESIĘCY PRZED URUCHOMIENIEM (FOTO)
LINIA KOLEJOWA ŚWIDNICA - JEDLINA: PRACA WRE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI (FOTO)
I TAK JEDLINA-ZDRÓJ MA BLIŻEJ DO POŁĄCZENIA Z WROCŁAWIEM
LINIA KOLEJOWA NR 285 - PIERWSZE PRACE JUŻ NA CAŁYM PRZEBIEGU! (FOTO)
LINIA NR 285 (I 286) WAŁBRZYCH-JEDLINA: WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA (FOTO)

BĘDZIE KONTYNUACJA REMONTU ZABYTKOWEGO DWORCA (FOTO)

LINIA KOLEJOWA NR 285 - JUŻ NIEDŁUGO POJEDZIEMY (FOTO)
KOLEJ ŚWIDNICKO-JEDLIŃSKA: PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
LINIA KOLEJOWA NR 285 WKRÓTCE DO REMONTU
LINIA KOLEJOWA JEDLINA KRASZOWICE - JEDLINA-ZDRÓJ REAKTYWACJA
REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ WROCŁAW - ŚWIDNICA JUŻ PEWNA!

BĘDĄ INWESTYCJE KOLEJOWE U NAS I W OKOLICY W 2017 ROKU?


WAŁBRZYCH REGION: LINIA NR 285 - BĘDZIE WZNOWIONY RUCH POCIĄGÓW
LINIA NR 285: TĘDY POJEDZIEMY Z JEDLINY-ZDRÓJ DO WROCŁAWIA (FOTO)Magdalena Sakowska
Foto: JK