Odbudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Jedlina-Zdrój - Świdnica to potężna inwestycja tuż przy granicach naszego miasta. Prace postępują, co widać na zdjęciach - co już zostało zrobione, co w najbliższych planach i kiedy pojadą tamtędy pierwsze pociągi?


Dużo się dzieje, a pociągi trochę później

Przypominamy, że październiku 2018 r. została podpisana umowa na przebudowę nieczynnej od wielu lat linii.
Pod koniec 2018 r., rozpoczęły się roboty budowlane, Przeprowadzono rozbiórkę starego torowiska, wzmocniono podorze pod budowę nowego toru i wykonano odwodnienie. Teraz wykonawca, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o., przymierza się do renowacji cennych wiaduktów.

- Od strony Świdnicy Kraszowic i Jedliny Zdrój zbudowano nowy tor i rozjazdy na stacji w Jedlinie Zdrój. Wykonywane są roboty przy poprowadzeniu okablowania urządzeń telekomunikacji i zabezpieczenia ruchu kolejowego oraz przywróceniem zasilania na przystankach i przejazdach. Analizowany jest stan obiektów inżynieryjnych, by ustalić zakres i wykonanie prac m.in. wiaduktów. Na 4 dużych obiektach, m.in. przy moście w Lubachowie i wiadukcie tuż przed Jedliną Zdrój  zamontowano rusztowania. Obiekty zostaną odnowione. Metalowe elementy tych konstrukcji zostały  wypiaskowane, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane. Wyeksploatowane części będą wymienione lub wzmocnione - mówi Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.W ramach prac odtworzone zostaną między innymi cztery przystanki kolejowe: Bystrzyca Górna, Lubachów, Zagórze Śląskie i Jugowice. Będą  dwa nowe: Burkatów i Jedlina Zdrój Centrum.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2020 roku, jednak termin wyjazdu pierwszych pociągów na trasę zaczyna się odsuwać. W grudniu była mowa o połowie 2021 roku (LINIA 285 DO JEDLINY - TORY SĄ, POCIĄGI JEŻDŻĄ, POŁOWA GOTOWA (FOTO)), teraz, jak informuje Mirosław Siemieniec, pierwsze pociągi odnowioną trasą pojadą w 2022 r.Przypominamy, że w planach jest:

- Budowa przystanku osobowego Burkatów w rejonie przejazdu kolejowego.
- Budowa p.o. Bystrzyca Górna na terenie zlikwidowanej stacji z niezbędną infrastrukturą.
- Budowa p.o. Lubachów w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.
p.o. Zagórze Śląskie – korekta geometrii toru na odcinku od km70+720 do km 71+645.
- Przebudowa układu torowego stacji Jugowice z zapewnieniem wjazdu na tory boczne. Budowa jednego peronu w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.

- Budowa nowego przystanku osobowego w rejonie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Jedlina-Zdrój wraz z likwidacją przystanku osobowego Jedlina Dolna.
- Odtworzenie stacji Jedlina-Zdrój w zakresie układu torowego umożliwiającego wykonanie zmiany czoła pociągu pasażerskiego w relacji Wałbrzych Główny – Jedlina-Zdrój – Świdnica Kraszowice oraz zapewniającego przejazd w relacji Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój – Głuszyca z prędkością min. 50km/h. Likwidacja zbędnej infrastruktury, która zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów.
- Podniesienie prędkości do wartości wynikających z przeprowadzonej analizy parametrów geometrycznych linii kolejowej w zakresie istniejących budowli ziemnych od 50 do 80 km/h.
- Przystosowanie peronów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
- Koncepcja iluminacji wiaduktu (mostu) w km 77,241 (tego najbardziej zabytkowego).Trochę danych

Odcinek Świdnica - Jedlina Zdrój liczy 22 kilometry. Czas przejazdu na przebudowanej trasie ze Świdnicy Kraszowic do Jedliny-Zdrój ma wynieść ok. 35 minut, a pociągi poruszać się będą z maksymalną prędkością do 80 km/h. Oprócz 5 odtworzonych przystanków pojawią się dwa nowe w Burkatowie i Jedlinie Centrum. Po przebudowie trasa kolejowa będzie przystosowana dla ruchu pociągów o nośności 177 kN/oś. Linia ma charakter kolei górskiej. Różnica poziomów (przewyższenie) pomiędzy krańcowymi stacjami linii - Świdnicą Kraszowice a Jedliną Zdrój - sięga 200 m.

Na realizację projektu zaplanowano 136 481 820,67 złotych, natomiast w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 94 295 132,33 złotych.Słynna linia nr 285 łączy stację Wrocław Główny ze stacją Jedlina Zdrój. Ruch pasażerski zawieszono na niej w 2000 roku ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Na linii długości 21,41 km znajdują się 23 mosty i wiadukty, w tym 5 bardzo okazałych. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras Dolnego Śląska.


Jeszcze kilka zdjęć placu budowy z góry w ostatnich miesiącach:
O linii pisaliśmy:
LINIA 285 JEDLINA-ZDRÓJ: PRZYSTANEK JUŻ WIDAĆ I SPORO SIĘ DZIEJE (FOTO)
LINIA 285 DO JEDLINY - TORY SĄ, POCIĄGI JEŻDŻĄ, POŁOWA GOTOWA (FOTO)
LINIA 285 ŚWIDNICA - JEDLINA NA 14 MIESIĘCY PRZED URUCHOMIENIEM (FOTO)
LINIA KOLEJOWA ŚWIDNICA - JEDLINA: PRACA WRE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI (FOTO)
I TAK JEDLINA-ZDRÓJ MA BLIŻEJ DO POŁĄCZENIA Z WROCŁAWIEM
LINIA KOLEJOWA NR 285 - PIERWSZE PRACE JUŻ NA CAŁYM PRZEBIEGU! (FOTO)
LINIA NR 285 (I 286) WAŁBRZYCH-JEDLINA: WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA (FOTO)

BĘDZIE KONTYNUACJA REMONTU ZABYTKOWEGO DWORCA (FOTO)

LINIA KOLEJOWA NR 285 - JUŻ NIEDŁUGO POJEDZIEMY (FOTO)
KOLEJ ŚWIDNICKO-JEDLIŃSKA: PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
LINIA KOLEJOWA NR 285 WKRÓTCE DO REMONTU
LINIA KOLEJOWA JEDLINA KRASZOWICE - JEDLINA-ZDRÓJ REAKTYWACJA
REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ WROCŁAW - ŚWIDNICA JUŻ PEWNA!

BĘDĄ INWESTYCJE KOLEJOWE U NAS I W OKOLICY W 2017 ROKU?


WAŁBRZYCH REGION: LINIA NR 285 - BĘDZIE WZNOWIONY RUCH POCIĄGÓW
LINIA NR 285: TĘDY POJEDZIEMY Z JEDLINY-ZDRÓJ DO WROCŁAWIA (FOTO)


Magdalena Sakowska
Foto: JK