Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe samorządów gminnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Sprawdziliśmy, jak gminy powiatu wałbrzyskiego wypadły w rankingu powstałym na podstawie ich dochodów podatkowych.