7 września 2020r została ogłoszona kolejna edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. W tym roku konkursem objęty jest: obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 3 gminy powiatu oławskiego tj. Oława, Jelcz – Laskowice i Domaniów.