Projekt reaktywacji leśnej rezydencji księżnej Daisy von Pless znacznie się przybliża - na razie ma się rozpocząć renowacja istniejącego jeziora i odtworzenie innego zbiornika.


Lasy Państwowe rozpoczynają prace nad projektem o pięknej nazwie "Azaliowe Marzenie" - a bardziej prozaicznie nad "kompleksowym zagospodarowaniem zlewni potoku Poleśnica". Jak się dowiedzieliśmy - najpierw zbiornik, a potem może coś więcej!

- To pierwszy etap uporządkowania gospodarki wodnej w dolinie potoku Poleśnica, chcemy przede wszystkim wykonać remont zbiornika i odtworzyć system wodny na terenie dawnej Ma Fantaisie. Gdy zakończymy, może w następnym etapie zabierzemy się za inne rzeczy. Jesteśmy na etapie projektowym, rozmowy o odtworzeniu chatki Ma Fantaisie były prowadzone, cały czas mamy to na uwadze - mówi pełniący obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych Marek Nogawka.

W tej chwili najważniejsze jest jeziorko - zbiornik wodny, który od lat nie był remontowany. Jakie zmiany tam się pojawią? Ma zniknąć żeliwne ogrodzenie, bo, jak mówi nadleśniczy, najprawdopodobniej nie ma ono charakteru zabytkowego, powstało już po II wojnie światowej, a nie w czasach księżnej Daisy.- Murek będzie rozebrany, nabrzeże wzmocnione. Będą przebudowane urządzenia przepustowe, przepusty oraz mur oporowy. Chcemy odtworzyć mały, wyschnięty dziś zbiornik, który znajdował się przy samej chatce, udało nam się określić, gdzie był dokładnie, będzie to tak zwana "kałuża ekologiczna" o wymiarach 3-4 ary, idealne miejsce na siedlisko płazów. Wyeksponujemy istniejący do dziś mostek i kanał. Trzeba pamiętać, że ten teren został wysadzony przez hitlerowców, więc jest dość mocno przekształcony. Zatem najpierw ciężka praca, a potem pomyślimy o odtworzeniu budynku w taki sposób, żeby był trwały i bezpieczny. Nie da się go odbudować w skali jeden do jeden choćby dlatego, że był kryty strzechą - mówi nadleśniczy.Jak zapowiada Marek Nogawka, Lasom Państwowym chodzi o to, żeby zbiornik nadal pełnił funkcję przeciwpożarową i siedliska przyrodniczego, wciąż zachowując swój zabytkowy charakter. Ma on być częścią próby odtworzenia dawnych bagien i wilgotnych siedlisk w całej dolinie potoku Poleśnica. W pierwszym etapie będzie się liczyło to, żeby w trakcie prac nie zniszczyć kamiennych pozostałości po Ma Fantaisie, wyeksponować te, których jeszcze nie widać i odsłonić otoczenie zbiornika. Na ostrożność przy wykonywaniu tych prac bardzo liczy Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, od lat mający nadzieję na odbudowę leśnego azylu księżnej.- Ma Fantaisie, czyli leśna pustelnia księżnej Daisy, to bardzo ważne miejsce dla historii zamku Książ i całego regionu. Mimo, że sama chatka spłonęła w czasie wojny, pozostały jej relikty. Mamy nadzieje, że prace na tym terenie przewidziane przez Lasy Państwowe pozwolą na ocalenie tej zabytkowej substancji - mówi Mateusz Mykytyszyn.I jeszcze drugi brzeg zbiornika, który dał projektowi jego romantyczną nazwę. Już w pierwszym etapie prac rosnące tam rododendrony, sadzone jeszcze na polecenie Daisy, a być może i przez nią osobiście, a także azalie, zostaną odsłonięte, wytnie się brzozy, które w nie powrastały i wszystko ma wyglądać wyjątkowo, szczególnie w maju, kiedy krzewy zakwitną. Poza roślinami ważne będą też ryby, które, jak odkryły służby leśne, migrują sobie pomiędzy tym zbiornikiem, a innym na Poleśnicy, już przy budynkach Pełcznicy, dzielnicy Świebodzic. Projekt ma usprawnić ich wędrówki i przedostawanie się obok ujęcia wody pomiędzy zbiornikami.Renowacja zbiornika na Poleśnicy jest częścią większego projektu związanego z odbudową małej retencji na terenach Nadleśnictwa Wałbrzych, w ramach tego projektu przewidziano 10 różnych zadań, między innymi na terenie pobliskich Starych Bogaczowic. Koniec tego projektu przewidziano na 2020 rok, a koszt całości to 8-9 mln zł. Za wcześnie jeszcze, żeby powiedzieć, ile z tej sumy pochłonie odbudowa jeziorka, jednego z ulubionych celów spacerów mieszkańców Podzamcza.

Na razie na stronach urzędu miasta w Wałbrzychu pojawiło się następujące ogłoszenie:


Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 05.07.2018 r., na wniosek Pani Urszuli Sewerynowicz (Instytut OZE Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach), występującej z upoważnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Poleśnica – "Azaliowe Marzenie" pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych, zlokalizowanych na częściach działek nr nr 2, 5, 17, 18, 26, obr. 51 Książ w Wałbrzychu.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, Biuro Administracji Architektoniczno - Budowlanej, II piętro pokój nr 212, codziennie w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki w godzinach od 7.30 do 16.30, a w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30 do

24.07.2018 r.

O historii Ma Fantaisie więcej tutaj:
MA FANTAISIE - ODBUDOWAĆ ZAPOMNIANĄ REZYDENCJĘ KSIĘŻNEJ DAISY?


O inwestycjach nadleśnictwa:
WAŁBRZYCH: DROGA NA CHEŁMIEC W REMONCIE (FOTO)
LEŚNICY BUDUJĄ DROGI REGIONU

Tekst i foto: Magdalena Sakowska
Archiwalne zdjęcia i zdjęcia pozostałości Ma Fantaisie: Fundacja Księżnej Daisy von Pless