Zakończyła się budowa skateparku w Ogrodzie Jordanowskim i nowa atrakcja sportowa została udostępniona mieszkańcom Głuszycy. Zapraszamy do podziwiania zdjęć z dołu i z góry, także zdjęć korzystającej młodzieży! A gdzie może być kolejny skatepark?


Głuszyca

Inwestycja powstała w ramach zadania „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku”. Wykonane zostały także oświetlenie LED i nowe ławki. Wyczekiwany, zwłaszcza przez młodzież, obiekt powstał w samym sercu miasta, w głuszyckim Parku Jordarnowskim (ul. Grunwaldzka, naprzeciwko Centrum Kultury). Na świeżo otwartym skateparku odbył się pokaz możliwości młodych głuszyczan.−  Amatorzy sportów ekstremalnych mają teraz swoje miejsce w samym centrum miasta. Chciałbym podziękować gminie za zaangażowanie, świetny pomysł, dzięki któremu w Głuszycy powstało miejsce, gdzie można rozwijać sportowe pasje. Takie projekty zawsze warto wspierać  − mówi wicemarszałek Grzegorz Macko, odpowiedzialny m.in. za rozwój obszarów wiejskich w regionie. Budowa skateparku była przedmiotem zadania o nazwie „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku”. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 541 765.70 zł, z czego 241 849 zł to dofinansowanie unijne uzyskane przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.


Walim

Jest szansa na jeszcze jeden skatepark w regionie. Na wniosek, który złożyła grupa radnych gminy, kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu Artur Jarczok zorganizował pod koniec października spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowania projektu. - Na naszą prośbę przyjechał przedstawiciel Grupy Techramps, aby pokazać, jakie możliwości techniczne można u nas zastosować. Wszystko to bowiem zależy od terenu, jakim gmina dysponuje – mówi Artur Jarczok, kierownik CSiR.
W spotkaniu udział wzięła młodzież zainteresowana projektem, rodzice oraz radni gminy. W trakcie dyskusji młodzież proponowała rozwiązania i wskazywała, jakie elementy chciałaby widzieć w tej inwestycji. Niektóre z tych rozwiązań nie będą możliwe ze względu na usytuowanie terenu i o tym przedstawiciel Grupy Techramps, Dawid Dobija, na bieżąco młodzież informował. Prowadzący pokazał zebranym kilka przykładowych rozwiązań budowli, które zostały zastosowane na bardzo podobnym terenie. W trakcie spotkania ustalono, jakimi elementami wyposażenia młodzież jest zainteresowana, teraz zostanie stworzona wizualizacja obiektu. O dalszych krokach w tej sprawie na bieżąco będzie informowało Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.

Skatepark znajduje się już w Jedlinie-Zdroju, został otwarty jesienią 2016.


Opr. MS
Foto i zdjęcia z drona: JK