Dopiero pisaliśmy o stłuczce na Piłsudskiego i zderzeniu osobówki z autobusem, a tu znowu...