Wojewodowie poinformowali o wynikach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Publikujemy listę dofinansowanych projektów z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Jakie inwestycje powstaną?


W ramach drugiego naboru do podziału było 1,65 mld zł. Wcześniej w ramach naboru rozdzielono już 4,35 mld zł, a kolejne 6 mld zł podzielono między samorządy 6 mld zł. W sumie do budżetów JST trafi więc 12 mld zł. Dodatkowo 1 mld zł został przeznaczony na wsparcie dla gmin górskich z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną. Drugi nabór wniosków do RFIL trwał od 10 do 28 grudnia. Oto jego wyniki.


1. Szczawno-Zdrój (gmina miejska)
- kwota wnioskowana i rekomendowana przez komisję - 1 600 000 zł - Wykonanie tras rowerowych na terenie Szczawna-Zdroju wraz z infrastrukturą.

Zadanie obejmuje następujące działania:
- wykonanie/wytyczenie ścieżek rowerowych o różnych poziomach trudności, służących również do uprawiania nordic walking, narciarstwa biegowego oraz terenoterapii dla kuracjuszy,
- wypożyczalnia rowerów wraz z zakupem rowerów elektrycznych,
- budowa stacji ładowania dla rowerów elektrycznych oraz wiat turystycznych,
- strona internetowa z kodami QR informująca o przebiegu tras rowerowych.

2. Szczawno-Zdrój (gmina miejska) - wnioskowana kwota - 1 700 000,00 zł, rekomendacja komisji 1 200 000 zł - Budowa Miejsca Obsługi Turysty wraz z infrastrukturą na ul. Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju: miejsca parkingowe, odwodnienie, zagospodarowanie wód opadowych.

W ramach zadania przewiduje się budowę miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla kamperów, budowę wiaty turystycznej, wykonanie stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową.

3. Powiat wałbrzyski - Baza sprzętowo – materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg. Zadanie obejmuje budowę hali magazynowej, zaplecza socjalnego, zagospodarowanie terenu wraz z robotami towarzyszącymi, zakup sprzętu w postaci koparko-ładowarki, ciągnika oraz samochodu osobowego na potrzeby objazdów terenowych -kwota wnioskowana 850 000 zł, rekomendacja komisji - 810 000 zł

4. Boguszów-Gorce (gmina miejska) kwota wnioskowana i rekomendowana przez komisję - rekomendacja komisji -750 000,00 zł Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec, ob.. Stary Lesieniec.

5. Mieroszów (gmina miejsko-wiejska) - kwota wnioskowana - 1 100 000, rekomendacja komisji - 400 000 zł. Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle. Inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej o długości 2,5 km. w miejscowości Nowe Siodło w Gminie Mieroszów. Sieć wodociągowa powstanie na terenie 14 działek obręb: Nowe Siodło. Będzie doprowadzała wodę do zbiornika głównego i tym samym zasilała miasto Mieroszów oraz sołectwa: Nowe Siodło, Golińsk,Kowalowa. W ramach inwestycji, która jest przedmiotem wniosku, opracowany zostanie kompletny projekt budowlany z uzgodnieniami. Przewidziano również koszty ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

6. Czarny Bór (gmina wiejska) - wnioskowana kwota 600 000 zł, rekomendacja komisji 300 000 zł. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór. Nowe miejsca postojowe, oświetlenie, mała architektura, place zabaw, stojaki na rower.

7.
Głuszyca (gmina miejsko-wiejska). Kwota wnioskowana - 841 570 zł, rekomendacja komisji - 740 000 zł. Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych. Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga wewnętrzna, 2 zjazdy z drogi powiatowej, chodniki, miejsca postojowe) wodno-kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa) elektrycznych (oświetlenie zewnętrzne, zasilanie oczyszczalni). W efekcie inwestycji zostanie zagospodarowany teren poprzemysłowy o powierzchni 2 ha poprzez wydzielenie 11 działek, o powierzchni 1000 m2 - 7 szt., 2000 m2 – 2 szt., 2500 m2 - 2 szt., 4800 m2 – 1 szt., przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym celem jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na obszarze gminy Głuszyca poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych. Projekt jest gotowy do realizacji gmina posiada wszelkie pozwolenia.


O pierwszej i drugiej transzy

Stadion na Nowym Mieście: Czy to jest teraz najważniejsza rzecz?