Wczoraj, zmagania z ciężką chorobą przegrała prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, długoletnia rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, profesor związana z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od ubiegłego roku Honorowy Obywatel Miasta Wałbrzycha. Miała 66 lat.

Profesor Elżbieta Lonc, przez dwie kadencje rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ma na koncie wiele publikacji, zaszczytów, jak choćby w Dolnośląski Gryf Sportu Akademickiego, tytuł zasłużonej dla PWSZ w Legnicy, wyróżnienie w konkursie Gepardy Biznesu, a w 2016 roku doszedł do nich również tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wałbrzycha.

Elżbieta Lonc urodziła się w Kłodzku, liceum kończyła w Ząbkowicach Śląskich w 1969 roku, a od 1974 roku, czyli od rozpoczęcia kariery naukowej, mieszkała nieprzerwanie we Wrocławiu. Od początku swojej kariery naukowej była związana z Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk Biologicznych. 
Jej związek z wałbrzyską PWSZ zaczął się dzięki współpracy z wałbrzyskim Instytutem Turystyki i Rekreacji. Po wyborze pani profesor na  członka Senatu PWSZ AS, jej związek z Wałbrzychem zacieśnił się. W 2008 roku została wybrana rektorem, swoją funkcję pełniła przez dwie kadencje.
W okresie pełnienia przez Elżbietę Lonc obowiązków rektora udało się  rozbudować infrastrukturę uczelni, w tym zbudować ze środków unijnych aulę PWSZ, pozyskać budynek po dawnej filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz rozpocząć przebudowę budynków przeznaczonych na zaczątek domu studenckiego. Rozbudowano w tym czasie ceremoniał uczelniany, utworzono też nowe kierunki, w tym te inżynieryjne: architekturę krajobrazu,  gospodarkę przestrzenną, bezpieczeństwo i higienę pracy. W tym czasie uruchomiono także studia drugiego stopnia - magisterskie uzupełniające.


Prof. Lonc czuła się związana z naszym miastem, a rozwój PWSZ w czasie jej kadencji przyczynił się do rozwoju tradycji akademickich naszego miasta. Elżbieta Lonc zmagała się z chorobą nowotworową. Zmarła 6 marca, w wieku 66 lat.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 14.30 Mszą świętą w Kościele pw. św. Anny w Przyłęku (woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gmina Bardo, Przyłęk, ul. Fabryczna 3).


tekst i fot. Elżbieta Węgrzyn