Chrześcijanie większości wyznań obchodzą dziś swoje najważniejsze święto.