Bez podjęcia działań ochronnych cietrzewie znikną z naszych lasów. Powstał program, którego celem jest poprawa warunków tych ptaków w naszych lasach i zwiększenie ich populacji. W programie bierze udział 17 nadleśnictw z całej Polski, w tym Nadleśnictwo Kamienna Góra obejmujące swoją opieką również część lasów powiatu wałbrzyskiego.

Grozi im wyginięcie

Biorąc pod uwagę spadkową tendencję liczebności cietrzewia, która w 2015 koku osiągnęła 500 – 600 osobników na terenie całego naszego kraju, Lasy Państwowe rozpoczęły realizację projektu rozwojowego „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”, który ma potrwać przez sześć lat do 2022 roku. Program ma być prowadzony w 17 nadleśnictwach pięciu dyrekcji regionalnych. Na Dolnym Śląsku działania ochronne podjęło 8 nadleśnictw: Chocianów, Kamienna Góra, Przemków, Ruszów, Szklarska Poręba, Śnieżka, Świeradów i Świętoszów.

Wydatki związane z realizacją projektu wyniosą ogółem ok. 32 mln zł. Harmonogram realizacji projektu został zatwierdzony w lipcu 2017 roku.

Działania zmierzające do ochrony cietrzewia w naszych lasach mają być kompleksowe. Od budowy ośrodka hodowli cietrzewia i wolier adaptacyjnych, zakupu ptaków, ich transportu i otoczenia ptaków opieką weterynaryjną, przez ich obserwację, po kształtowanie przyjaznego środowiska, zarówno turystycznego, jak i budowę przyjaznych ostoi, upraw, dokarmianie ptaków, po redukcję ssaków drapieżnych i dzików, odłów jastrzębi i inwentaryzację ptaków szponiastych, sów, a także kruków.


W naszym regionie

Populacja cietrzewia na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra związana jest z Grzbietem Lasockim i wynosiła w ostatnich latach kilka ptaków w dwóch leśnictwach. W 2017 roku prowadzono obserwację rodzimych cietrzewi. W pierwszej fazie projektu zaplanowano zakup i montaż fotopułapek do monitoringu cietrzewia, redukcję liczebności ssaków drapieżnych oraz zmianę przebiegu szlaków turystycznych celem ograniczenia antropopresji.

W dalszym etapie planowane są przerzedzania młodników, inwentaryzacja ssaków drapieżnych, ptaków szponiastych i kruka, poprawa bazy żerowej ptaków oraz m.in. zakup i montaż tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Na terenie naszego powiatu w ostatnich latach leśnicy prowadzili programy introdukcji zajęcy oraz kuropatwy. W lokalnych lasach wypuszczane były odhodowane młode osobniki, po tych działaniach liczebność tych gatunków wzrosła. Czy podobny los czeka również cietrzewia? Przekonamy się wkrótce.

Zobacz też:
WILKI ZADOMOWIŁY SIĘ W NASZEJ OKOLICY
ZAJĄCE POSZŁY W LAS
KOLEJNE ZAJĄCE ZAMIESZKAŁY W NASZYCH LASACH
MILIONY PSTRĄGÓW POTOKOWYCH W RZEKACH REGIONU

oprac. Elżbieta Węgrzyn