Pisaliśmy o nazwach ulic w Wałbrzychu i Kamiennej Górze, a teraz z ustawą dekomunizacyjną zmierzy się Boguszów-Gorce, gdzie IPN wskazał do zmiany siedem nazw.


We wtorek 14 marca o godz. 17.00 w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przy Pl. Odrodzenia 4 zaplanowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta. Konsultacje będą poprzedzały podjęcie uchwały zmieniającej nazwy ulic w Boguszowie-Gorcach, zgodnie z ustawą zwaną dekomunizacyjną.


Jak zawiadamia urząd miasta, formularz ankiety konsultacyjnej będzie można pobrać i złożyć w terminie od 3 do 17 marca 2017 r. w sekretariacie urzędu miejskiego, w ZGM sp. z O.O. przy ul. Świerczewskiego 46 oraz w siedzibie zarządców ul: Grunwaldzkiej 5 i Reymonta 17, w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 7 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej - CK w Boguszowie wraz z filiami przy ul: Przodowników Pracy 6, Reymonta 4, Żeromskiego 35, Kosynierów 81 oraz Traugutta 12g w CKK „Witold”. Ankieta dostępna będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu.


Jak zapewniają przedstawiciele urzędu miasta, zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy dekomunizacyjnej nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, co oznacza, że dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność do czasu, na jaki zostały wydane. Nie będzie też żadnych opłat za zmiany w księgach wieczystych i różnego rodzaju rejestrach bądź ewidencjach.

 

Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w tym także gmina Boguszów-Gorce, mają obowiązek zmienić do 2 września 2017 r. nazwy dróg, ulic, placów które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo w inny sposób taki ustrój propagują. Ustawa stanowi, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.


Instytut Pamięci Narodowej udziela pomocy samorządom w weryfikacji nazw ulic podlegających zmianie. Otrzymane od IPN opinie wskazują, że w Boguszowie-Gorcach na podstawie ustawy dekomunizacyjnej powinny być zmienione nazwy ulic: Mariana Buczka, Małgorzaty Fornalskiej, Marcelego Nowotki, Gen. Karola Świerczewskiego, Hanki Sawickiej, Wesołowskiego-Masalskiego oraz 22 Lipca.


W przypadku niewykonania przez samorząd tego obowiązku nowe nazwy nada ulicom wojewoda.

Czytaj też:
JUŻ WYBRANO NOWE NAZWY ULIC
WAŁBRZYCH; KTÓRE ULICE ZMIENIĄ NAZWY? ŻEGNAJ ANTKU KOCHANKU
WAŁBRZYSKIE ULICE I PLACE ZMIENIĄ NAZWY


Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn