Kompleks osiemnastu działek z przeznaczeniem pod eksploatację złoża i projektowany zakład wydobywczy już wkrótce ma szansę znaleźć właściciela. Gdzie powstanie nowa kopalnia? Oto szczegóły.

Obszar górniczy do sprzedaży

Porfir to magmowa skała pochodzenia wulkanicznego świadcząca o takiej właśnie przeszłości pogranicza Gór Kamiennych i Wałbrzyskich w Boguszowie-Gorcach, gdzie położony jest sprzedawany przez gminę teren o łącznej powierzchni niemal 30 hektarów.

Proponowana niezabudowana nieruchomość znajduje się w obrębie nr 5 - Stary Lesieniec niedaleko linii kolejowej nr 274 na odcinku pomiędzy Wałbrzychem a Jelenią Górą, kilkaset metrów od terenu ulokowana jest stacja Boguszów-Gorce Zachód.

Obszar przeznaczony jest w części na teren projektowanego zakładu przetwórczego, składowania i transportu kopalin z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego, w części to teren dopuszczanej eksploatacji powierzchniowej - w wypadku udokumentowania złoża porfirów i poszerzenia zasięgu obszaru górniczego. Na terenie tym, zwanym obszarem górniczym „Gorce 1” dopuszczana jest eksploatacja porfirów ze złoża „Gorce” w granicach udokumentowanego złoża – potwierdzenie wydobycia oraz wykonywanie innych robót górniczych niezbędnych dla realizacji warunków koncesji. Dodatkowo, istniejące lasy w granicach udokumentowanego złoża porfirów posiadają zgodę Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na przeznaczenie na cele nieleśne. 


Kruszywa starczy na lata

Porfir jest cenionym materiałem wykorzystywanym w budownictwie drogowym i kolejowym, jego złoża na tym terenie są bardzo bogate, nawet ostrożne szacunki mówią tu o możliwościach wydobywczych milionów ton porfiru na dwie dekady, co rokuje ciągłością projektowanego zakładu. Co więcej do niedawna działała tu już spółka wydobywcza dzierżawiąca wzmiankowany teren od gminy i wydobywająca kruszywo. Było ono transportowane w przeważającej mierze drogą kolejową. 

Przetarg zaplanowano na 6 grudnia 2019, wcześniej - do 3 grudnia zainteresowani kupnem terenu powinni wpłacić wadium. Cena wywoławcza nieruchomości to 3 722 000,00 zł (bez VAT), kwota wadium to 400 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w BIP UM w Boguszowie-Gorcach.

Tematy pokrewne:
Wałbrzych powiat: będzie nowa kopalnia odkrywkowa kruszywa

oprac. ELW
fot. ilustracyjne