Urząd miasta w Boguszowie-Gorcach opublikował wyniki ankiety dotyczącej zmiany nazw ulic, która jest związana z ustawą dekomunizacyjną.

Prezentujemy wyniki przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian nazw ulic w gminie Boguszów-Gorce w związku z wejściem w życie tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej.

Konsultacje odbyły się na zasadzie zbierania opinii w okresie od 3 do 17 marca 2017 r. za pomocą ankiety on-line zmieszczonej na stronie internetowej gminy oraz dialogu społecznego – spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury 14 marca.

Oto uwagi i sugestie mieszkańców, które pojawiły się w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w gminie Boguszów-Gorce. Cały raport można znaleźć na stronach urzędu miasta.

 

Zmiana nazwy:

ul. Mariana Buczka  na ul. Strażacka
Ilość głosów na TAK: 809
Ilość głosów na nie NIE: 212
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 432

ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. Główna
Ilość głosów na TAK: 699
Ilość głosów na nie NIE: 578
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 176


ul. Marcelego Nowotki na ul. Janusza Kusocińskiego
Ilość głosów na TAK: 819
Ilość głosów na nie NIE: 357
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 277


ul. Gen. K. Świerczewskiego na ul. Henryka Sienkiewicza
Ilość głosów na TAK: 418
Ilość głosów na nie NIE: 172
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 863


ul. 22 Lipca na ul. Wrzosowa
Ilość głosów na TAK: 416
Ilość głosów na nie NIE: 233
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 804

ul. Hanki Sawickiej/ na ul. Św. Barbary
Ilość głosów na TAK: 866
Ilość głosów na nie NIE: 140
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 447


ul. Wesołowskiego-Masalskiego na ul. Zachodnia
Ilość głosów na TAK: 645
Ilość głosów na nie NIE: 304
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 504


Czytaj też:
BOGUSZÓW-GORCE - ZMIENIAJĄ NAZWY ULIC
JUŻ WYBRANO NOWE NAZWY ULIC
WAŁBRZYCH; KTÓRE ULICE ZMIENIĄ NAZWY? ŻEGNAJ ANTKU KOCHANKU
WAŁBRZYSKIE ULICE I PLACE ZMIENIĄ NAZWY


Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn