Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc opowiedział o wydatkowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także o tym, do czego służy urna umieszczona dziś na małym Rynku i kolejna sprzed Witolda.Druga transza na trzy zadania


- W sierpniu tego roku gmina Boguszów-Gorce w ramach pierwszego etapu Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała wsparcie rządowe w wysokości 869 tys. zł na działania inwestycyjne, a ostatnio otrzymaliśmy dobrą informację o tym, że na realizację wniosków, które złożyłem do drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nasza gmina otrzymała 5,3 mln zł rządowego wsparcia na kolejne inwestycje - mówi pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek i dodaje, że inwestycje za te nowe środki będą mogły być zrealizowane w nowym roku budżetowym.

O rozdaniu tej transzy pisaliśmy - Wałbrzych i powiat: Jakie inwestycje będą dofinansowane? [LISTA], w jej ramach dofinansowano trzy zadania:

- 600 000,00 zł - Program budowy przebudowy remontu chodników na terenie gminy wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Planowane jest wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów w obrębie przejść z montażem pochwytów dla rowerzystów. - Jesteśmy na etapie koncepcyjnym, potrzeby są duże, 600 tys. zł, czyli środki pozyskane będziemy wspierać wkładem własnym 150 tys. zł. Zaproponowaliśmy we wniosku do wykonania 2 tys. metrów bieżących chodników i będziemy na podstawie najpilniejszych potrzeb oraz konsultacji z mieszkańcami i radnymi wybierać priorytety oraz kolejno je realizować - wyjaśniał rozmówca Wałbrzych dla Was. Sugestie można kierować np. do urny o której mowa poniżej.

- 1 200 000,00 zł - Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby przedszkola na I i II piętrze budynku. Projektowane przedszkole będzie 7 oddziałowe i przeznaczone dla max 175 dzieci. Projekt to 2 etap prac.
- To kolejny etap prac związanych z przebudową budynku przy ul. Waryńskiego, w ramach którego chcemy dwa piętra przystosować na potrzeby przedszkola gminnego dla naszych młodych mieszkańców - wyjaśnia Krzysztof Kumorek. Przypominamy, że w tym budynku, na pierwszej kondygnacji powstaje obecnie żłobek (Boguszów-Gorce: W żłobku prace już na ukończeniu [ZDJĘCIA] ), który zostanie uruchomiony wiosną 2021 i w ostatnich tygodniach został dofinansowany kolejną transzą z rządowego programu Maluch+ na poszerzenie bazy żłobkowej.- 3 500 000,00 zł - Przebudowa rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Stworzenie pomieszczeń dla interesantów, stanowisk komputerowych, pomieszczeń biurowych, sali na potrzeby szkoleniowe. Obecnie budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych i jest w złym stanie. Więcej na ren temat napiszemy w najbliższym czasie.
- To ogromny impuls rozwojowy, ogromna szansa dla naszej gminy, by podratować budżet i móc finansować zadania inwestycyjne w tym trudnym okresie, w którym znajdują się wszystkie gminy - podsumował Kumorek i podziękował rządowi za wsparcie.  


Przezroczyste urny poszły w miasto

- W związku z pandemią i ograniczoną dostępnością dla mieszkańców budynków użyteczności publicznej i mając na uwadze głosy mieszkańców chciałbym usprawnić komunikację pomiędzy urzędem a mieszkańcami, chcąc poznać opinie, sugestie, problemy, tak by boguszowianie mogli je wyrażać, przekazywać do urzędu oddają do dyspozycji specjalną urnę, która zostanie umieszczona na miejskim Rynku - wyjaśnia pełniący funkcję burmistrza i zapewnia, że w godzinach pracy urzędu będzie ona spełniać rolę uzupełnienia komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Opinie i sugestie umieszczane w urnach mogą, ale nie muszą być podpisywane, jeśli będą dotyczyły zagadnień nie leżących w kwestii gminy (np. dotyczące spraw powiatowych, czy wojewódzkich), gmina - zgodnie z zapewnieniem pana Krzysztofa Kumorka - zapewnia dialog i współpracę z tymi innymi podmiotami, by rozwiązać wskazywane problemy.


Na sprawy urzędowe jest specjalna skrzynka podawcza, a także możliwość umówienia się na konkretną godzinę, w reżimie sanitarnym, z urzędnikami konkretnych wydziałów dla załatwienia spraw bieżących w Ratuszu przy Placu Odrodzenia.


Nie było natomiast możliwości wyrażenia swoich opinii i bolączek, jak choćby sugestii, który chodnik powinien być wyremontowany w pierwszej kolejności. - Zachęcamy mieszkańców do wyrażania opinii, do przekazywania sugestii, dzielenia się problemami poprzez umieszczanie w tej urnie zapisanych wniosków, opinii i sugestii - zachęca Kumorek. I przypomina, że każdego dnia urna na małym Rynku i podobna, która stanie przed Witoldem w Gorcach, będą przyjmować zaklejone w kopertach informacje od mieszkańców i po godzinach urzędowania będą przekazywane do komisarza urzędującego w gminie i pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego by zebrać informacje i móc odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców.
 


Strażnicy miejscy ustawili dziś pierwszą przezroczystą urnę na małym Rynku, a druga stanie w Gorcach przed Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold. Obecnie nie przewiduje się wystawienie urn w Starym Lesieńcu, Kuźnicach i na Osiedlu Krakowskim. Zainteresowani tą formą komunikacji mogą udać się do Boguszowa lub Gorc.
Boguszów-Gorce: W żłobku prace już na ukończeniu [ZDJĘCIA]


Elżbieta Węgrzyn