11 listopada 2019 w Boguszowie-Gorcach będzie uroczystym świętem i okazją do uhonorowania tych, którzy dziś żyją na terenie miasta, a podczas wojny walczyli za Ojczyznę lub przebywali w obozach i katowniach totalitarnych państw. Osoby, które przeszły piekło II wojny światowej proszone są o kontakt.

Osoby, które walczyły w wojnie 1939-1945 żyją śród nas i mieszkają w Boguszowie-Gorcach, ale o ich ofierze częstokroć zapomniano. Dlatego w tym mieście zdecydowano się przygotować listę weteranów wojennych by przypomnieć o ich bohaterstwie i odpowiednio uhonorować ich trud.

Prezentujemy apel wystosowany do mieszkańców, ufamy, że uda się w ten sposób dotrzeć do świadków naszej trudnej historii.


Oto treść apelu:


Nie można patrzeć w przyszłość, nie pamiętając o przeszłości.

Święto Niepodległości jest okazją do upamiętnienia nie tylko tych wydarzeń, które przywróciły niezależny byt Państwa Polskiego, ale również tych, którzy po uzyskaniu Niepodległości bronili Ojczyzny i za nią cierpieli. Dlatego należy pamiętać o tych wszystkich, którzy przybyli do naszej miejscowości mając w swoich życiorysach wojenną przeszłość. Nie można przejść obojętnie obok tych niejednokrotnie zapomnianych bohaterach, mając możliwość ich odszukania i uhonorowania.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, planowane jest utworzenie listy weteranów wojennych, którzy przelewali krew na wszystkich frontach II Wojny Światowej, cierpieli w obozach i katowniach systemów totalitarnych a ścieżki życiowe zaprowadziły ich do Boguszowa-Gorc.

Członkowie rodzin żyjących weteranów lub też sami weterani proszeni są o zgłaszanie tych osób telefonicznie, drogą e-mail lub osobiście do Komendanta Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc, w dniach pracy Urzędu Miejskiego w pokoju nr 1 (siedziba Straży Miejskiej).

Telefon: 74 844-92- 93.

E- mail: slawomirstoklosa@boguszow-gorce.plZakres niezbędnych informacji o wojennych losach obejmuje takie potrzebne informacje, jak:
- imię i nazwisko kombatanta,
- stopień wojskowy (jeśli jest),
- jednostka wojskowa w której walczył,
- ewentualny szlak bojowy.
- W przypadku więźniów obozów systemów totalitarnych, poza danymi personalnymi, także miejsce przetrzymywania oraz czasokres pobytu w niewoli.


Z poważaniem:
Komendant Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc
Sławomir Stokłosa


oprac. ELW