Po latach prób sprzedaży budynków po byłej szkole przy ul. Kolejowej wraz z parkiem miasto Boguszów-Gorce znalazło przedsiębiorcę zainteresowanego zagospodarowaniem tego terenu. Co tu może powstać?

Co tu powstanie?

Dzisiejszy, 28 sierpnia, przetarg dotyczący sprzedaży czekającego na nowe życie kompleksu budynków przy ul. Kolejowej 33 po byłej szkole górniczej przyniósł pozytywne rozstrzygnięcie.
- Zgłosiło się dwóch oferentów. Cena wywoławcza wynosiła brutto to 470 tys. zł, ostatecznie cena sprzedaży wyniosła 625,1 tys. zł - zaznacza Grzegorz Łuczko, wz. sekretarza UM w Boguszowie-Gorcach.

Dwa budynki oraz niemal hektarowy park czekały na nowego właściciela niemal dekadę i wystawiane były w kolejnych postępowaniach przetargowych, a mieszkańcy Boguszowa coraz bardziej obawiali się, że ten budynek z duszą będzie nieodwracalnie zniszczony. Wydział Zarządzania Mieniem Gminy w maju rozpoczął kolejny cykl sprzedażowy, jednak w wiosennym postępowaniu nie znalazł się nabywca. Dziś udało się przełamać impas przetargowy, a dzięki zagospodarowaniu obiektu miasto zyska wpływy z podatków i pracę dla mieszkańców. - Inwestor rozważa przeznaczenie tego obiektu na  działalność związaną z opieką nad osobami starszymi. Domu Pomocy Społecznej, ani domu opieki dla seniorów nie było na terenie gminy - dodaje Łuczko.  
Przypominamy, ze miejscowy plan zagospodarowania przeznacza ten teren dla usług publicznych i zgodnie w nim mógłby tu powstać między innymi ośrodek zdrowia, sanatorium lub dom opieki.Hotel pod Dzikowcem

Przypominamy też, że w ostatnich tygodniach nabywcę znalazł również nieukończony hotel, który w latach 80. wybudowano pod stokiem narciarskim Dzikowiec w Kuźnicach Świdnickich. Nowy właściciel ogrodził teren i trwa odkrzaczanie obiektu. - Tutaj ma powstać obiekt hotelowy, co jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania dopuszczającym działalność turystyczną - mówi nasz rozmówca.
Nowy właściciel po odkrzaczeniu i zagospodarowaniu terenu będzie prowadził ekspertyzy dotyczące stanu technicznego istniejących murów, by móc zacząć planować na tym terenie przyszłą budowę lub przebudowę.
Pozostałości po nieukończonym hotelu podobnie jak była szkoła w centrum Boguszowa przez lata nie znajdował nabywcy. Pisaliśmy o nim  - Hotel pod Dzikowcem: Obiekt z historią znalazł inwestora! [FOTO].

Hotel pod Dzikowcem - Hotel pod Dzikowcem: Obiekt z historią znalazł inwestora! [FOTO]


oprac. i fot. archiwalne ELW