Ruszają przygotowania do wielkiej inwestycji, o której pisaliśmy latem, a która ma zmienić otoczenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Dzikowcu.


Przebudowa budynku "Bacówki" na zboczu góry Dzikowiec to część projektu "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" realizowanego przez gminę Boguszów-Gorce w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra. Dotacja została przyznana ze środków powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln złotych, z czego kwota dofinansowania pokryje prawie 1,7 mln złotych kosztów.

Będzie pięć ścieżek, parkingi i wiaty


W ramach projektu planowane jest stworzenie 5 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych z tablicami informacyjnymi, budowa trzech wiat drewnianych i 2 platform widokowych, remont istniejącego budynku "Bacówki" - będzie ona doposażona i posłuży celom edukacyjnym - a także przebudowa parkingu i budowa nowego, dzięki czemu ma miejsc parkingowych dla użytkowników ścieżek, aby nie pozostawiano pojazdów w miejscach przypadkowych, co mogłoby zagrażać obszarom cennym przyrodniczo oraz zlokalizowanym siedliskom Natura 2000.

Ścieżki będą miały łączną długość 12 kilometrów. Jedna, około 5-kilometrowa trasa "Rowerowy Dzikowiec z Rodziną", przeznaczona dla odwiedzających na rowerach, będzie miała swój początek przy "Bacówce" na szczycie Dzikowca i będzie biegła do północnego zbocza. Druga, tym razem piesza ścieżka przyrodnicza - "Wycieczka po piętrach lasu" - również rozpoczynać się będzie przy "Bacówce" i będzie prowadziła do tablic i punktów informacyjnych na terenach cennych siedlisk przyrodniczych. Kolejna - "Leśne królestwo Dzikusia" będzie się zaczynać przy wiacie pod stokiem.

W przygotowaniu dwóch pozostałych szlaków edukacyjnych partycypować będzie Nadleśnictwo Wałbrzych.  - Planowane jest stworzenie ścieżki "Gwarek" prowadzącej od okolic Nadleśnictwa przez hałdę na terenie byłej kopalni Barbara z punktem widokowym. Jej tematem będzie górnicze dziedzictwo regionu i rekultywacja terenów pokopalnianych. Przy Nadleśnictwie powstanie też na terenach podmokłych ścieżka "Szuwarek". Planujemy budowę wiaty drewnianej i parkingu o wielkości 800 m kwadratowych - wyjaśnia Gabriel Grobelny, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych. Nadleśnictwo chce  z innych już środków zrenaturalizować stawy, które będą tematem "Szuwarka".

Poza budową parkingu przy ul. Miłej nieopodal Nadleśnictwa przebudowany będzie parking u podnóża Dzikowca. Planowane jest też zbudowanie łącznie trzech drewnianych wiat, oraz dwóch punktów - platform widokowych. Pierwsza przy ścieżce "Gwarek" na byłej hałdzie pokopalnianej, druga na potrzeby ścieżek edukacyjnych również w masywie Dzikowca i Lesistej.

Co się zmieni w "Bacówce"?

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy obiektu. Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:
a) naprawa ścian przyziemia z wymianą stolarki
drzwiowej,
b) nowa izolacja ścian przyziemia,
c) wymiana stropu nad przyziemiem na masywny,
d) naprawa ścian
parteru z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
e) remont dachu z wymianą zniszczonych elementów więźby i
wymianą pokrycia na nowe,
f) rozbudowa rozdzielnicy w budynku obsługi kolejki linowej,
g)
infrastruktura energetyczna.

Teren, na którym będą prowadzone roboty,
znajduje się w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich oraz w obszarze Natura 2000. W trakcie prac wykonawca ma zatem chronić siedliska przyrodnicze znajdujące się w rejonie prowadzenia robót. Powinien też umożliwić dojazd i dojście do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy.

Koszt remontu bacówki nie jest jeszcze znany, a zakładany termin ukończenia inwestycji to 15 sierpnia 2018 roku.

Czytaj też:
DZIKOWIEC: NOWE PUNKTY WIDOKOWE, ŚCIEŻKI I PARKINGI
MILIONY NA TURYSTYKĘ I NIE TYLKO
GÓRA DZIKOWIEC - MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W REGIONIE

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn