Wałbrzyska filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej już otwarta po przenosinach w nowe miejsce. Wcześniej mieściła się w budynku Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości przy ul. Wrocławskiej

Nowa siedziba wałbrzyskiej filii biblioteki zlokalizowana jest w Rynku, w budynku, w którym mieści się Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – filia w Wałbrzychu.

Przed świętami odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. W spotkaniu udział wzięli Jerzy Więcławski - dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki oraz Lucyna Kurowska-Trudzik – dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Podczas spotkania Teresa Dałek - kierownik wałbrzyskiej filii DBP we Wrocławiu przedstawiła różne obszary działalności placówki, m.in. pracę edukacyjną na rzecz podnoszenia kompetencji czytelniczych i medialnych uczniów, umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej oraz pogłębiania wiedzy o regionie i kształtowania tożsamości lokalnej. Podczas spotkania z wykładem „Czytanie tożsamości lokalnej” wystąpiła dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz - adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biblioteka Pedagogiczna w Wałbrzychu jest jedyną na terenie powiatu biblioteką specjalistyczną i służy wszystkim zainteresowanym sprawami kształcenia, dokształcania i doskonalenia. Pracownicy biblioteki prowadzą praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa oraz zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów i studentów kierunków pedagogicznych.

- Biblioteka służy zaspakajaniu zawodowych i edukacyjnych potrzeb kadry pedagogicznej, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz całego środowiska oświatowo-wychowawczego. Naszym czytelnikiem może zostać każdy poszukujący literatury naukowej zamieszkały na terenie Dolnego Śląska. Prowadzimy również działalność informacyjną i edukacyjną z wykorzystaniem tradycyjnego warsztatu informacyjnego i systematycznie rozbudowywanych baz danych - mówią pracownicy biblioteki.

Biblioteka jest czynna w nowej siedzibie (Rynek 6) zgodnie z dotychczasowym harmonogramem w godz. od 10.00 - 15.00.

Czytaj też:
WOK WRACA NA PIASKOWĄ GÓRĘ, BĘDZIE TEŻ BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA
JAK BIBLIOTEKA ZNALAZŁA SIĘ W RATUSZU
ZNAMY NAJWIĘKSZYCH "POŻERACZY KSIĄŻEK"

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn