Nastąpił przełom w sprawie uruchomienia połączenia międzynarodowego linii komunikacji miejskiej. Śląskie Konsorcjum Autobusowe podpisuje w tej sprawie umowę z włodarzami czeskiego Meziměstí.