26 listopada 2020, podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha radni przyjęli "Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Członków Rady Ministrów oraz parlamentarzystów" w sprawie głosowania za przyjęciem budżetu Unii Europejskiej-Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Prezentujemy treść tego dokumentu.