26 listopada 2020, podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha radni przyjęli "Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Członków Rady Ministrów oraz parlamentarzystów" w sprawie głosowania za przyjęciem budżetu Unii Europejskiej-Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Prezentujemy treść tego dokumentu.

Projekt prezentowała zastępca prezydenta Wałbrzycha - dr Sylwia Bielawska, zaprezentowano też krótki film, na którym przypomniano największe miejskie inwestycje finansowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przypomniano też, że Wałbrzych zyskał z tego źródła ok. 816 mln zł. 

Podczas tego punktu programu wywiązała się ożywiona dyskusja, w której prezydent Roman Szełemej opowiedział się zdecydowanie za przyjęciem Apelu Rady Miejskiej uznając wsparcie dla tej inicjatywy za wybór cywilizacyjny. Głosy w poparcia płynęły też od radnych: Marty Tumidalskiej, Alicji Rosiak, Ryszarda Nowaka, Tadeusza Mazurkiewicza, Marka Dolata i Przewodniczącej Rady. Krytycznie o dokumencie wypowiedział się radny Jerzy Langer.  

Podczas głosowania 12 radnych apel poparło, 3 było przeciwko, 3 nie głosowało.

Oto treść apelu:Przypominamy inny apel radnych: Wałbrzych: Prezydent i radni apelują o przesunięcie wyborów prezydenckich

oprac. ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn