Gdzie mieszkańcy poszczególnych dzielnic i ulic mają swoje lokale wyborcze? Które z nich są dostosowane dla osób niepełnosprawnych? Jak głosować, by nasz głos był ważny? Sprawdziliśmy.

13 października mieszkańcy naszego kraju wybierają posłów i senatorów. Lokale wyborcze czynne są w godz.: 7 - 21. Udający się do lokali wyborczych powinni mieć ze sobą tradycyjnie dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty, a w przypadku osób dopisujących się do listy wyborców także zaświadczenie o prawie do głosowania.
JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS?

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


- głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

Przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą


DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata)
 - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


GDZIE GŁOSOWAĆ? KTÓRY LOKAL JEST DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?
Można zgłaszać chęć skorzystania z możliwości dowiezienia przez strażników osoby niepełnosprawnej lub niesamodzielnej do lokalu wyborczego dzwoniąc na numer alarmowy straży 986. Strażnicy w dzień wyborów będą dyżurować 13 października w godz. 11 - 18. Warto wcześniej zgłosić chęć skorzystania z takiego wsparcia.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Inne teksty o tematyce - wybory 2019:
Przypominamy też apel prezydenta by uczestniczyć w wyborach - Wałbrzyszanie, sprawni i mniej sprawni, głosujcie!
Wałbrzych: Gdzie można zamieszczać materiały wyborcze?
Wybory 2019: Kalendarz wyborczy - najważniejsze terminy

oprac. ELW
fot. ilustracyjne