Data wydarzenia: 01.05.2019 10:00 - 01.05.2019 15:00
Miejsce wydarzenia: Start z parkingu przy ul. Kusocińskiego, Piaskowa Góra

Wiemy już, że grupa dzielnych biegaczy w trakcie Dni Wałbrzycha pobiegnie do latarni morskiej w Kołobrzegu i z powrotem, żeby zdobyć środki na działalność wałbrzyskiego hospicjum. Tymczasem wcześniej można wziąć udział w innej niezwykłej imprezie. Zgłosiło się już 113 uczestników.


Po raz pierwszy Rajd Rowerowy organizowany jest przez Hospicjum w Wałbrzychu. Współorganizatorem rajdu jest powiat wałbrzyski. Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na los chorych z hospicjum i ich rodzin, a także popularyzacja aktywnej formy wypoczynku wśród społeczeństwa i turystyki rowerowej, integracja mieszkańców i miłośników wycieczek rowerowych.

Spotkanie uczestników rajdu o godzinie 9.00 - 1 maja. Start o godzinie 10.00 z parkingu przy Hospicjum w Wałbrzychu - ul. Kusocińskiego 15. Meta umiejscowiona została pod Dzikowcem w Boguszowie-Gorcach.

Trasa rajdu dostępna jest pod adresem: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=eoidoftfqgklsldi.

Trasa przebiega głównie przez drogi utwardzone oraz ścieżki rowerowe. To ponad 66 km z podjazdami, wymagana jest więc dobra kondycja. Uczestnicy pojadą z Piaskowej Góry przez ul. Uczniowską, Kozice, Rusinową, do Olszyńca, stamtąd doliną Bystrzycy w stronę Głuszycy, gdzie odbiją na Grzmiącą i Rybnicę Leśną - później Unisław Śląski, Kowalowa, Mieroszów, Różana, Kochanów, Grzędy Górne, Grzędy, Czarny Bór, Stary Lesieniec do Dzikowca.

Wydawanie koszulek nastąpi w dniu rajdu na godzinę przed startem oraz w dniach 29-30.04 w Hospicjum. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba zapisana na listę do 15.04.2019 r., pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu oraz zasad ruchu drogowego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności. Uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower. Dzieci do lat 13 startują pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

Zgłoszenia do rajdu należy dokonywać na stronie datasport.pl do 15.04.2019 r. Dla uczestników wpisanych na listę, samodzielnie jadących na rowerze, przewiduje się medal okolicznościowy. Organizator zapewnia ubezpieczenie N/W dla uczestników rajdu - wyłącznie zapisanych przez stronę datasport.pl. W przypadku problemów technicznych na trasie rajdu organizator zapewnia serwis rowerowy. Uczestników rajdu zabezpieczał będzie ambulans, straż pożarna, policja i inne służby. Na czele rajdu będzie jechał pilot, za którym poruszać się mają pozostali uczestnicy rajdu zachowując odstęp minimum 10 m. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników.

Osobami do kontaktu w sprawie imprezy: Mariusz Wereszczyński, tel. 693 356 804 oraz Joanna Tąporowska, tel. 694 250423
.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne