Data wydarzenia: 20.09.2019 10:30 - 30.09.2019 23:00
Miejsce wydarzenia: Wałbrzych i okolice - szczegóły w treści

Wkrótce wałbrzyskie Senioralia 2019, już teraz można zgłaszać się do rywalizacji sportowej, na prezentacje artystyczne i na Marsz Seniora. W tym roku poza stałym planem imprez zaplanowano m.in. plebiscyt na "Anioła Wałbrzyskich Seniorów" (zgłoszenia tylko do 20 IX). Zapoznajcie się z programem.


VI SENIORALIA 2019


WAŁBRZYCH 20.09 - 30.09.2019r.Plebiscyt „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”.

Kandydatury przyjmujemy na e-mail st.radosc.zycia@gmail.com do 20.09


20.09 godz. 10:30
Msza - Kościół Świętych Aniołów Stróżów

godz. 12:00 Uroczyste otwarcie Senioraliów - Plac Magistracki,
godz. 14:00 Prezentacja „Wielcy Ludzie urodzeni w Wałbrzychu”- sala MOPS


21.09
VII MARSZ SENIORA - Pałac Jedlinka - informacje PTTK, B.P. Agnieszki Kołacz Leszczyńskiej


23.09
godz. 11:00
Dzień Otwarty Uniwersytetu III Wieku przy PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 1


24 - 25.09
godz. 11:00 Festiwal Pasji i Kreatywności, MOPS ul. Kilińskiego 1 wystawy, występy, konkurs Stylowa Seniorka, Punkt Parasolowy MOPS, pokaz kosmetyczny TEB-edukacja


26 - 27.09
godz. 11:00 Olimpiada Sportowa Seniorów, Aqua Zdrój w Wałbrzychu -

Zgłoszenia na Olimpiadę Sportową oraz na Festiwal Pasji i Kreatywności przyjmujemy do 15.09 na e mail: st.radosc.zycia@gmail.com, telefon 506-466-919.


28.09 godz. 11:00 Gry planszowe w tym plenerowe w przestrzeni Stara Kopalnia


30.09
godz. 11:00 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera- Biblioteka Multimedialna Podzamcze

godz. 15:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SENIORALIÓW - HOTEL MARIA, WAŁBRZYCH (na zapisy)

Ogłoszenie Finału plebiscytu pn. „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”, prezentacja projektu Halo aktywni 60+, Wielki Bal.
REGULAMIN PLEBISCYTU

ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”

 • Postanowienia wstępne

 • Plebiscyt „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW” to wyróżnienie przyznawane instytucjom i osobom szczególnie aktywnym na rzecz wspierania wałbrzyskich seniorów. Celem Plebiscytu jest promowanie postaw i rozwiązań skierowany do seniorów i ich rodzin.

 • Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Radość Życia.

 • Wyróżnienie „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW” przyznawane jest w dwóch kategoriach: osoba i instytucja.

 • Organami Plebiscytu są: Kapituła Plebiscytu i Biuro Organizacyjne.

 • Kapituła Plebiscytu jest organem uprawnionym do wyboru wyróżnionych. Do udziału

w pracach Kapituły Organizator zaprasza osoby aktywnie działające na rzecz seniorów w Wałbrzychu.

 • Biuro Organizacyjne, tworzone przez Organizatora na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania osób/instytucji, organizuje prace Kapituły Plebiscytu i uroczystość wręczenia wyróżnień i nadania tytułu.

 • Nagrodzeni w Plebiscycie „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”, mają prawo do posługiwania się logotypem i wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.

 • Tryb i procedura zgłaszania osób/instytucji do udziału w Plebiscycie.

 • Wstępnego zgłoszenia - nominacji do Plebiscytu mogą dokonać Organizator i członkowie Kapituły, oraz każda osoba fizyczna, organizacja i instytucja. Wstępne zgłoszenie powinno być uzasadnione w formie pisemnej, w objętości nie przekraczającej format A3.

 • Formalne zgłaszania osób/instytucji odbywa się poprzez dostarczenie do Biura Organizacyjnego uzasadnienia na e-mail st.radosc.zycia@gmail.com do 20.09.

 • Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do udzielenia na prośbę Kapituły, w określonym terminie, dodatkowych informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przekazanej organizatorowi Plebiscytu.

 • Kapituła Plebiscytu wybierze w każdej kategorii 3 podmioty: w tym 2 wyróżnienia oraz 1 nagrodę. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła może wybrać inną liczbę wyróżnionych i nagrodzonych.

 • Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji.

 • Ogłoszenie wyników Plebiscytu, wręczenie wyróżnień oraz nagród odbywa się w trakcie UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA SENIORALIÓW w HOTELU MARIA, 30.09.2019.

III. Postanowienia końcowe

 • Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia wyróżnionych i nagrodzonych oraz opublikowania ich listy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wybór. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

3. Udział w Plebiscycie oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Stowarzyszenie Radość Życia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin staje się skuteczny z upływem pięciu dni po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Plebiscytu.
Patronat Honorowy: Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Prezydent Miasta Wałbrzycha - dr Roman Szełemej
Stowarzyszenie MANKO- Głos SENIORAoprac. ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn