Stowarzyszenie "Nowoczesny Wałbrzych” zaprasza do korzystania z Mikrobiblioteki. Jej oficjalne otwarcie zaplanowano na jutro. Jak Wam się ten pomysł podoba?

Uroczyste otwarcie biblioteczki znajdującej się na ul. Słowackiego (naprzeciw poczty) już 11 września, ale biblioteczka ta w formie szklanego regału powstała w ostatnich dniach sierpnia i już zwróciła na siebie uwagę mieszkańców wałbrzyskiego Śródmieścia. Poewstała ona w ramach konkursu: "Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze rewitalizacji Śródmieście".W kwietniu prezydent Roman Szełemej wydał zarządzenie w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. Jedno z tych dofinansowań przyznano Stowarzyszeniu Nowoczesny Wałbrzych. Kwota 3 tys. zł przeznaczona została na wykonanie - Mikrobiblioteki - „Weź moją, przynieś swoją”.

Zgodnie z zamysłem projektodawców z regału mają korzystać mieszkańcy Wałbrzycha, a zwłaszcza Śródmieścia bez ograniczenia wieku. Ma on służyć rozwojowi czytelnictwa  dzięki możliwości skorzystania z darmowych książek umieszczonych w „mikrobibliotece”. - Chcemy aby Wałbrzyszanie, bez względu na wiek, „zakochali się” w czytaniu książek, jednocześnie odpoczywając na ławkach jednego z w/w miejscu, dzięki formie wymiennego pożyczania książek, zwłaszcza w formacie kieszonkowym - wyjaśniali w swoim projekcie przedstawiciele stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Nowoczesny Wałbrzych” przewiduje też możliwość rozwoju takiej formy rozwoju czytelnictwa dzięki np. ZDKiUM. - Jako Stowarzyszenie, oficjalnie zaproponujemy ZDKIUM, aby w wałbrzyskich autobusach znalazły się „kosze biblioteczne” na książki, czasopisma np. miesięczniki - zapowiadają aktywiści.

fot. Elżbieta Węgrzyn