Myślisz o własnym ogródku działkowym? Radzimy, żeby się pospieszyć, bo jak wynika z informacji Polskiego Związku Działkowców inni też o tym myślą... Do garści praktycznych informacji dodaliśmy fotorelację ze spaceru po ROD Podzamcze, największym w naszym mieście.


Kolejka po działkę

Jak wynika z danych zebranych przez zarządy oddziałów PZD, czas, kiedy działka była obciachem i spadkiem po epoce PRL, a wakacje na niej powodem do współczucia, należą do przeszłości. Rodzinne Ogrody Działkowe znów stały się modne i popularne. Pomimo, że czas na dopełnienie formalności związanych z nabyciem prawa do działki jest obecnie niesprzyjający, zainteresowanie działkami rośnie w ostatnich tygodniach lawinowo.


- Sezon wypoczynkowy za pasem, ale epidemia koronawirusa spowodowała, że wszyscy musieliśmy zmienić plany urlopowe, przełożyć związane z nimi wyjazdy na bliżej niekreśloną przyszłość. W bloku, w mieszkaniu, szczególnie w ładną pogodę, trudno wysiedzieć. Pobyt na działce jest aktualnie jedną z nielicznych i bezpiecznych możliwości spędzenia wolnego czasu blisko natury -
informuje Monika Pawlińska z Wydziału Prezydialnego Polskiego Związku Działkowców.Polski Związek Działkowców odnotował w ostatnim czasie gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki, szczególnie wśród młodych ludzi. Nie byłoby to dziwne, bo zainteresowanie działkami zawsze rosło na wiosnę, co roku występuje też rotacja właścicieli i dzierżawców, jednak obecnie, w czasie obowiązujących w kraju licznych zakazów i obostrzeń wynikających z ogłoszonego przez rząd stanu epidemii, pytań o wolne działki pojawia się naprawdę bardzo dużo.Natychmiast, od ręki

- Do Jednostki Krajowej PZD codziennie wpływa kilkanaście e-maili w tej sprawie. Bardzo wiele pytań podczas uruchomionych w związku z epidemią dyżurów telefonicznych (realizowanych zarówno w biurze KR jak i wszystkich biurach OZ PZD) dotyczy właśnie wolnych działek w różnych regionach kraju. Z reguły padają pytania o konkretny ROD (dzwoniący chcą znać także warunki i koszty nabycia działki, opłaty związane z jej utrzymaniem), ale niektórzy są zdecydowani nabyć działkę w dowolnym, położonym niedaleko miejsca zamieszkania Ogrodzie. Zainteresowani są gotowi nabyć działkę niemal natychmiast, od ręki. Wzięciem cieszą się nawet te opuszczone i zaniedbane. Wróciła moda na działki w ROD, z czego się bardzo cieszymy - podsumowuje Monika Pawlińska.


Wyraźnie widać zatem, że epidemia wymusza zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń. Wakacje i długie weekendy w tym roku na pewno większość z nas będzie spędzać inaczej niż dotychczas. Rodzinne Ogrody Działkowe zawsze były zieloną oazą w miejskiej betonowej dżungli, idealną formą wypoczynku i rekreacji na łonie natury, bez konieczności wyjazdu daleko poza miasto. Dla młodych małżeństw z dziećmi, dla niezbyt zamożnych rodzin, dla wszystkich tych, którzy chcą mieć swój skrawek zieleni, gdzie szczególnie teraz można bezpiecznie spędzić wolny czas działka w ROD jest idealną opcją. A podczas społecznej kwarantanny, kiedy nie można było opuszczać mieszkań poza najważniejszymi potrzebami, dla wielu okazały się jedyną możliwością pobytu na świeżym powietrzu: DZIAŁKOWCY DO POLICJI Z PYTANIEM O STAWIANIE MANDATÓW.


Położenie ROD (zwykle w centrum miasta lub na jego obrzeżach) oraz stosunkowo nieduży koszt działki (pod względem finansowym jest dostępna niemal dla każdego – oczywiście ceny działek są rożne, uzależnione od wielu czynników, w tym infrastruktury, urządzeń, nasadzeń, etc.) to zalety nie do przecenienia. Zainteresowanie działkami w największym wałbrzyskim ROD Podzamcze stało się tak duże, że zarząd opublikował listę przeszło 70 wolnych ogródków (PODZAMCZE - DZIAŁKOWCY POSZUKIWANI: WYKAZ WOLNYCH DZIAŁEK).
Lista Rodzinnych Ogródków Działkowych w naszym mieście:

„Biały Kamień”
„Chrobry”
„Górnik”
„Jedność”
„Kolejarz”
„Kozice”
„Kościuszki”
„Lustrzanka”
„Miasto”
„Nowe Osiedle”
„Podzamcze”
„Słoneczne Wzgórze”
„Stary Zdrój”
„Sobięcin”
„Szafirek”
„Victoria”
„Zacisze”
„Zagłębie”

Z większością z nich można się skontaktować przez ich strony internetowe i profile społecznościowe.Zostajemy właścicielami działki - krótki poradnik

Ponieważ w ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD i gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki, za zarządem ROD przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

Uwaga!

  • Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek.
  • Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględniane jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski.
  • Działki się nie kupuje. Nabywca staje się właścicielem posadzonych roślin, tzw. naniesień i obiektów na działce, natomiast w stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo do dzierżawy.
  • Każdy działkowiec ma prawo do jednej działki.


Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby:


1. Nabycie działki od zarządu Ogrodu – zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD.

W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć wolną działkę w ROD. Informacji na ten temat powinniśmy szukać w zarządzie danego Ogrodu. Zwykle kontakt do zarządu ROD wywieszony jest na tablicach informacyjnych w Ogrodzie lub na stronach internetowych. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem ROD, można zwrócić się do właściwego miejscowo Okręgu, który oprócz danych kontaktowych do zarządów ROD na obszarze swojego działania może posiadać również informację o wolnych działkach.

Dane teleadresowe Okręgów PZD znajdziemy na stronie:  http://pzd.pl/oz-pzd.html. Nasz okręg:

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju
58-310 Szczawno-Zdrój ul. Kolejowa 22

tel./fax 74 840 05 53
e-mail: sudecki@pzd.pl


W przypadku, gdy zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dysponuje wolną działką dopełni z nami wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki i zawarta zostanie umowa dzierżawy działkowej. Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, a prowadzi listę oczekujących na działkę, warto się na nią wpisać, zostawiając do siebie kontakt.


2. Nabycie działki od działkowca – podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

W tym przypadku warto śledzić ogłoszenia zamieszczane przez działkowców w lokalnej prasie i internetowych platformach ogłoszeniowych. Jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią muszą być poświadczone notarialnie. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu to zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki z przysługującymi z tego tytułu prawami jak i ciążącymi obowiązkami.

Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa wymaga jednak uzasadnienia na piśmie. A każda ze stron umowy może na drodze sądowej podważyć zasadność takiej decyzji.

Zarząd ROD może także odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba wskazana przez zarząd ROD składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku o zatwierdzenie umowy terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca

Wzory dokumentów (umów, wniosków) znajdziemy na stronie: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html.Opłaty dla nowych działkowców

Każdy nowy działkowiec poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązany jest wnieść:

1. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD

oraz

2. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD

Pierwsza z opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD, natomiast druga nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkiem każdego działkowca jest także uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. Jeśli zbywający działkę nie uregulował ich w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Do opłat ogrodowych należą też indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki; te opłaty wnosi się już za konkretne zużycie.

Przykładowe opłaty na 2020 w ROD Podzamcze (w sumie rocznie wychodzi około 200 zł, chyba, że działka jest bardzo duża):

  • opłata ogrodowa w wysokości: 0,27 zł od m² działki (0,27 zł x np. 300 m² (powierzchnia działki) = 81,00 zł),
  • opłata za gospodarowanie odpadami: 80 zł,
  • opłata za funkcjonowanie wodociągu ogrodowego: 30 zł,
  • opłata na inwestycje i remonty: 10 zł,
  • składka członkowska: 6 zł.Polski Związek Działkowców

Jeśli działkowiec chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie Ogrodu, w którym użytkuje działkę, na to, jak Ogród jest zarządzany, uczestniczyć w walnych zebraniach, kandydować do władz i je wybierać, decydować o opłatach ogrodowych itd., inwestycjach powinien wstąpić do Polskiego Związku Działkowców.

W takim przypadku osoba posiadająca prawo do działki w ROD powinna złożyć do zarządu ROD oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej. Obecnie składka członkowska z tytułu przynależenia do PZD wynosi 6 zł rocznie od działki.


Czytaj też:
DZIAŁKOWCY DO POLICJI Z PYTANIEM O STAWIANIE MANDATÓW
KORONAWIRUS WAŁBRZYCH: OGRÓDKI DZIAŁKOWE - CZY TU GROZI MANDAT?
Koronawirus Wałbrzych: co z ogródkami działkowymi?Opr. MS (korzystając z informacji z Polskiego Związku Działkowców)
Foto: Magdalena Sakowska