Książka o tym znaczącym tytule ze wspomnieniami o Maestro Józefie Wiłkomirskim i uroczysty koncert poświęcony zmarłemu przed rokiem wałbrzyszaninowi z okazji nadania Filharmonii Sudeckiej imienia Józefa Wiłkomirskiego oraz nowego logo były zwieńczeniem wieczora 3 września 2021. Padły wówczas ważne słowa, zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.