Data wydarzenia: 08.05.2020 10:00 - 08.05.2020 17:30
Miejsce wydarzenia: Biblioteka pod Atlantami - centrala i jej filie - szczegóły w treści

Wałbrzyszanie kochający czytanie, od piątku - 8 maja będą mogli po długim okresie ścisłego reżimu sanitarnego odwiedzić wałbrzyską bibliotekę i jej wybrane filie. Ale uwaga, tu również wprowadzono ograniczenia, a we wskazanym czasie Czytelnicy będą musieli poczekać na zakończenie cyklicznych dezynfekcji.Informujemy, że 8 maja 2020 PiMBP Biblioteka pod Atlantami częściowo wznawia swoją działalność, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

Od tego dnia otwarte zostaną dla Czytelników następujące działy i filie:

 • Wypożyczalnia Główna w budynku głównym, Śródmieście,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.30

(przerwy na dezynfekcje: 11.30-12.00, 13.30-14.00 i 15.30-16.00)

 • Dział Dziecięco-Młodzieżowy w budynku głównym, Śródmieście,

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.30

(przerwa na dezynfekcję: 14.00-14.30)

 • Dział Zbiorów Audiowizualnych w budynku głównym, Śródmieście,

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.30

(przerwa na dezynfekcję: 14.00-14.30)Ze wzgl
ędu na wymóg dystansu przestrzennego liczba osób przebywających w budynku będzie ograniczona.

 • Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie,

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.30

(przerwa na dezynfekcję: 14.00-14.30)

 • Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.30

(przerwy na dezynfekcje: 11.30-12.00, 13.30-14.00 i 15.30-16.00)

 • Multimedialna Filia Biblioteczna na Podzamczu,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.30

(przerwy na dezynfekcje: 11.30-12.00, 13.30-14.00 i 15.30-16.00)12 maja
otwarte zostan
ą wybrane filie, w których Czytelnicy będą mogli dokonać wyłącznie zwrotów książek:

 • Filia nr 1 dziecięca na Nowym Mieście

czynna we wtorki i czwartki w godz. 12.00-16.30

(można dokonywać zwrotów materiałów z Filii nr 1)

 • Filia nr 2 na Podgórzu

czynna we wtorki i czwartki w godz. 12.00-16.30

(przerwa na dezynfekcję: 14.00-14.30)

 • Filia nr 3 na Starym Zdroju

czynna we wtorki i czwartki w godz. 12.00-16.30

(przerwa na dezynfekcję: 14.00-14.30)

Pozostałe działy i filie będą nieczynne do odwołania, podobnie, jak czytelnie, usługi ksero oraz stanowiska komputerowe.


Zasady wypożyczania:

 • Czytelnicy przy wejściu do biblioteki są zobligowani do użycia płynu dezynfekcyjnego oraz do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych.

 • Przy stanowisku do wypożyczeń może znajdować się jedna osoba (ewentualnie rodzic z dzieckiem).

 • Czytelnicy nie mają dostępu do półek z książkami; zbiory wybierają i podają wyłącznie bibliotekarze.

 • Ze względu na wymóg kwarantanny zwracanych zbiorów Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 3 książki i 3 płyty,

 • Anulowane zostają dotychczasowe kary za przetrzymanie zbiorów.O wszelkich zmianach będziemy informowali Państwa niezwłocznie na stronie internetowej i portalach społecznościowych.


oprac. i fot. ELW