Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju mocno się zmienia. Ma nowego gospodarza, nowe projekty i ogłoszono konkurs na logo.


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju, który ma nowego dyrektora - został nim dawny pracownik Aqua-Zdroju Tomasz Durajczyk - ogłasza konkurs na logo instytucji. Partnerem konkursu jest Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) oddającego ducha współczesności, mającego potencjał promocyjny. Logo powinno spełniać następujące założenia:

- Powinno wskazywać na związek instytucji ze sportem, rekreacją;

- Znak graficzny (sygnet, logo) powinien występować w połączeniu z nazwą instytucji – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

- Powinno odznaczać się walorami artystycznymi i praktycznymi.

Logo wykorzystywane będzie przez MOSiR do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Rysunek, malarstwo, kolaż, techniki własne powinny zostać zeskanowane i przesłane mailem

na adres: promocja@szczawno-zdroj.pl.


Regulamin

Uczestnicy konkursu


1. Konkurs skierowany jest do wszystkich – bez ograniczeń wiekowych, bez względu
na miejsce zamieszkania, bez względu na wykonywany zawód.

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną ilość projektów.

3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich
na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju.

Termin i miejsce składania prac konkursowych:


Prace należy wysyłać do 31.01.2021 r. na adres: promocja@szczawno-zdroj.pl

w temacie: "Konkurs na logo" wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową w składzie:

- Burmistrz Szczawna-Zdroju – Marek Fedoruk

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Tomasz Durajczyk

- Promocja i marketing – Karolina Tomza


Dla zwycięzców przewidziane są nagrody:

I miejsce – voucher na kwotę 300 złotych do wykorzystania w sklepie Decathlon;

II miejsce – voucher na kwotę 200 złotych do wykorzystania w sklepie Decathlon;

III miejsce – voucher opiewający 100 złotych do wykorzystania w sklepie Decathlon.


Planowana data ogłoszenia wyników: 05.02.2021 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie i profilu społecznościowym gminy.

Ze względu na zamrożenie działalności ośrodków sportowych i rekreacyjnych szczawieńska instytucja czeka na lepsze czasy, ale są już plany na wiosnę - turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży, a w okresie wakacyjnym dyrektor MOSiR-u planuje organizację piłkarskich i koszykarskich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

Opr. MS
Foto archiwalne ilustracyjne: JK