Nie tylko Biblioteka Pod Atlantami zaprasza czytelników - odetchnąć z ulgą mogą wielbiciele czytania z innych miejscowości powiatu. Ale pędząc z książkami do wymiany trzeba będzie pamiętać o całym szeregu nowych zasad. A co z karami za przetrzymanie? I które filie nie przetrwały pandemii?


Po tygodniach zamknięcia związanego z pandemią koronawirusa otwiera się BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI, ale nie tylko ona. Gdzie można już wypożyczyć książki?


Miejska Biblioteka im. T. Boy-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju

Biblioteka otwarta 7 maja od godz. 10.00.
Zasady funkcjonowania biblioteki z zachowaniem szczególnych zasad sanitarnych:

- Biblioteka czynna będzie wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów książek, pozostałe usługi nie będą dostępne.

- Obsługa czytelników odbywa się pojedynczo, w bibliotece może przebywać jednocześnie 5 użytkowników. Dwie osoby na piętrze, jedna oczekująca na parterze. Pozostali czytelnicy w tym czasie powinni pozostać na zewnątrz z zachowaniem zalecanego dystansu.
- Użytkownicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy (2 metry).
- Czytelnicy są zobowiązani do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych lub użycia płynu dezynfekcyjnego, umieszczonego przy wejściu do biblioteki.
- Czytelnicy nie korzystają z dostępu do półek, książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
- Godziny otwarcia biblioteki ulegają zmianie: poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00, wtorek 9.00-16.00, czwartek 10.00-18.00. W soboty biblioteka nieczynna.
- Książki oddane przez czytelników zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie.


MBP-CK w Boguszowie-Gorcach


Nieoficjalnie ustaliliśmy, że przygotowania do uruchomienia biblioteki są już zaawansowane. Jest duże prawdopodobieństwo, iż
centrala i jej filie ruszą od 11 maja. - Mamy przygotowane procedury bezpieczeństwa, czekamy jeszcze na ich zatwierdzenie przez organizatora, a także oczekujemy na dostawę osłon biurek z pleksi. W pierwszym tygodniu uruchomimy we wszystkich filiach jedynie zwrot książek, w kolejnym tygodniu ruszą wypożyczenia, ale z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego i bez wolnego dostępu do księgozbioru - mówi Elżbieta Gajewska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.

Szczegółowe informacje zostaną podane tuż przed otwarciem na stronie internetowej i w mediach społecznościowych biblioteki.  


Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju

W środę 6 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju wznowiła działalność w częściowo ograniczonym zakresie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- ograniczona liczba osób (w bibliotece oprócz obsługi jednocześnie przebywać może tylko 1 osoba). Wejście do budynku po otwarciu drzwi przez obsługę.
- dla wchodzących - obowiązkowa dezynfekcja rąk, zaopatrzenie w rękawiczki i maseczkę ochronną;
- ścisłe stosowanie się do zaleceń obsługi, poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych strefach;
- ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie;
- czynna wyłącznie wypożyczalnia dla dorosłych (bez oddziału dziecięcego)
- ograniczenie wykorzystania urządzeń aktywowanych dotykiem (komputer, kserokopiarka)
- zachowanie dystansu przestrzennego (preferowane 2 metry)
- w maju biblioteka będzie czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00.

Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji książek poprzez:

- logowanie się w systemie bibliotecznym MAK+
- pocztę elektroniczną: biblioteka@jedlinazdroj.eu
- telefonicznie: 74 851 09 75.


Biblioteka +Centrum Kultury w Czarnym Borze

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych Biblioteka czynna będzie wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów książek w godz. 10.00 – 17.30 (przerwy na dezynfekcje: 11.30 – 12.00, 13.30 – 14, 15.30 -16) sobota – nieczynna. Ruszyła w środę 6 maja.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej, dyrektor Katarzyna Bernaś prosi o stosowanie się poniższych zasad:

- Do Biblioteki wchodzimy bezpośrednio z zewnątrz, drzwiami od strony ulicy.
- W bibliotece może przebywać trzech czytelników, jeden przy stanowisku do wypożyczeń, dwoje oczekujących. Pozostali czytelnicy w tym czasie powinni pozostać na zewnątrz z zachowaniem zalecanego dystansu.
- Czytelnicy są zobligowani do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych lub użycia płynu dezynfekcyjnego, umieszczonego przy wejściu do biblioteki.
- Wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do półek dla czytelników.
- Zbiory wybierają i podają czytelnikom wyłącznie bibliotekarze.
- Ze względu na konieczność poddawania zwrotów kwarantannie i tym samym okresowym wyłączenia ich z obiegu Czytelnik jednorazowo będzie mógł wypożyczyć maksymalnie 3 książki i 3 płyty.
- Zamknięta do odwołania zostaje czytelnia (czasopisma), sala komputerowa i stanowiska komputerowe dla czytelników. Zawieszone zostają usługi ksero. Nie udostępnia się czytelnikom toalet.
- Anulowane są wszystkie kary za przetrzymanie zbiorów. Termin ponownego ich naliczania zostanie określony w późniejszym czasie (po konsultacjach z bibliotekarzami).

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach

Biblioteka jest już czynna w zakresie wypożyczania i oddawania książek. Wizytę trzeba umawiać telefonicznie: 74-844-35-03, a przyjść od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Książki poddawane są 7-dniowej kwarantannie. Katalog on-line dostępny jest na stronie internetowej biblioteki w zakładce „szukam książki”: http://www.gcbk.pl/.

Biblioteka Publiczna w Mieroszowie

W poniedziałek 11 maja planowane jest otwarcie Biblioteki Publicznej w Mieroszowie, w godzinach 8.00 – 13.00. Niestety z dniem 01.05.20 r. została zlikwidowana Filia nr 1 BP w Unisławiu Śląskim. Filia nr 2 w Sokołowsku pozostaje nieczynna do odwołania.


I jeszcze informacja z GłuszycyNa razie brak informacji z biblioteki w Walimiu.


Opr. MS, wsp. ELW
Foto: Magdalena Sakowska