52 motocykle różnych rodzajów i przejażdżki z wiatrem we włosach, pokaz walki na boisku w wykonaniu wałbrzyskich Minersów, kawa, ciasto, muzyka na żywo, dmuchane zamku, wielke klocki lego, losy, z których każdy wygrywał i cenne sprzęty do wygrania - tak się bawili mieszkańcy Piaskowej Góry na festynie zorganizowanym na rzecz wałbrzyskiego hospicjum i dzieci objętych przez nie opieką.


Od 2016r. wałbrzyskie hospicjum otacza opieką dzieci przewlekle i nieuleczalnie chore w Wałbrzychu. Wynika to z potrzeb dzieci unieruchomionych w swoich domach, wymagających systematycznej opieki w miejscu swojego pobytu, a szczególnie rehabilitacji. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc ze strony interdyscyplinarnego zespołu.

Hospicjum we współpracy z gminą Wałbrzych realizuje program mający na celu pomoc dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Obecnie jego opieką objętych jest 16 dzieci. Sześcioro kolejnych dzieci oczekuje na pomoc - niestety brak takich programów w innych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. A dzieci wymagających pomocy jest więcej.

Dlatego pracownicy hospicjum zwracają się do wszystkich osób wrażliwych na potrzeby innych o wsparcie akcji, w ramach której zorganizowano wczorajszy festyn. Miesięczna rehabilitacja jednego dziecka to koszt około 500 zł. Niestety kwota, jaką przeznacza NFZ na rehabilitację, jest niewystarczająca.

Większość rodzin dzieci pozostaje w bardzo trudnej sytuacji finansowej, często wynikającej z tego, że jedno z rodziców nie może pracować z uwagi na zapewnienie całodobowej opieki nad dzieckiem, Często są to samotne matki. Sytuacja materialna tych rodzin uniemożliwia sfinansowanie rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego ze środków własnych.

Program 'Wałbrzyskie Hospicjum Dzieciom" umożliwia dzieciom utrzymanie sprawności, rodzinom wsparcie i zapewnienie edukacji zdrowotnej. - Zapewniamy dzieciom dostęp do odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy całego naszego zespołu, w tym zapewniamy pomoc wolontariuszy. Staramy się pozyskiwać środki na sfinansowanie pobytów wypoczynkowych - mówią pracownicy hospicjum. - Każdy dar serca poprawi komfort życia tych rodzin i w trudnej sytuacji w jakiej znalazły się one i ich rodziny przyniesie im pociechę i poczucie, tych trudnych chwilach nie są sami.

KONTO, NA KTÓRE MOŻNA WPŁACAĆ DOBROWOLNE DATKI NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI. 
Z DOPISKIEM „ DZIECI”

33 1500 1764 1217 6006 2119 0000

Magdalena Sakowska