Organizatorzy nie mają już przed nami tajemnic - wiemy, kto wystąpi, o której godzinie, jakie przewidziano dodatkowe atrakcje i na co mogą liczyć kierowcy.