Cele w zakresie rozwoju wymagają wysokiej rentowności i silnej pozycji finansowej.