To może być szansa na wyjście ze spirali zadłużenia. Przypominamy, że termin mija wkrótce.


O kolejnej abolicji czynszowej pisaliśmy szczegółowo w lutym: Wałbrzych: Zadłużenie czynszowe - możliwe umorzenie nawet 90%! Teraz przypominamy propozycję gminy i Miejskiego Zarządu Budynków: Jesteś mieszkańcem komunalnego lokalu mieszkalnego i z różnych powodów życiowych - utraty pracy, problemów zdrowotnych, odziedziczonego spadku z zadłużeniem, nie jesteś w stanie uregulować należności czynszowych? Masz szansę na rozwiązanie swojej trudnej sytuacji, dzięki abolicji czynszowej.

Abolicja dotyczy dłużników, u których zobowiązania z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie tych należności są w kwocie równej lub wyższej od kwoty 6 000 zł na dzień 31.12.2021 roku.


Warianty:


Spłata 10% kwoty zadłużenia w terminie 30 dni od daty podpisania ugody, pozostałe 90 % umorzenie, pod warunkiem opłacania regularnie czynszu przez 12 miesięcy

Spłata 20 % kwoty zadłużenia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania ugody, pozostałe 80 % umorzenie, pod warunkiem opłacania regularnie czynszu przez 12 miesięcy

Spłata 30 % kwoty zadłużenia w terminie 20 miesięcy od daty podpisania ugody, pozostałe 70 % umorzenie, pod warunkiem opłacania regularnie czynszu przez 20 miesięcy


Składanie wniosków tylko do 30 czerwca 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta zarządcy, właściwym ze względu na miejsce położenie lokalu.

W ostatnich latach w Wałbrzychu do osób z zadłużeniem czynszowym skierowano kilka propozycji pozwalających im "wyjść na prostą", spłacić dług i dołączyć do grona regularnie płacących. Były to propozycje, programy i działania dyscyplinujące jak:
- Wpis do BIG, KRD; odpracowywanie - TYSIĄCE MIESZKAŃCÓW OTRZYMA LIST Z OSTRZEŻENIEM

Odpracują połowę, połowę im umorzą - DŁUŻNICY CZYNSZOWI DO PRACY!
- szansa na abolicję - aż 70% umorzenie - ZBLIŻA SIĘ ABOLICJA CZYNSZOWAOpr. MS
Foto: Magdalena Sakowska