Już niewiele dawnych opuszczonych szkół w naszym mieście - teraz sprzedała się kolejna w ciągu kilku miesięcy, a które wciąż czekają? Między innymi ta na Szczawienku.