Niemal 20 mieszkań i lokali użytkowych w dzielnicach Gaj, Nowe Miasto, Biały Kamień, Sobięcin, Śródmieście, Szczawienko, Podgórze wystawia na sprzedaż urząd miasta. Niektóre po raz pierwszy, inne po raz drugi - a są i rokowania.


Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza:

- pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod garaż, położonej w Wałbrzychu przy ul. Edisona oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 115 obręb 32 Gaj;


-  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 56/17 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Andersa 173/10 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Piasta 23 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu;
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbusse´a 2 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu;
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Baczyńskiego 23 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Parkowej 11/2 wraz ze sprzedażą  ułamkowej części działki oznaczonej numerem  ewidencyjnym 55/4 i 55/5 w obrębie 20 Stary Zdrój;
- rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310, obręb 39 Podgórze;
- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Łokietka 3/13 wraz  ze sprzedażą ułamkowej części działki oznaczonej numerem  ewidencyjnym 221/2 w obrębie 39 Podgórze;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Brzechwy 4/9 wraz  z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste   ułamkowej  części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  216/1 i 216/3 w obrębie 27 Śródmieście;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 58/7 wraz  z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste   ułamkowej  części działki oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  94/2 w obrębie 26 Nowe Miasto;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 37/4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki oznaczonej numerem  ewidencyjnym 633 w obrębie 27 Śródmieście;
- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Lelewela 5/9 wraz  ze sprzedażą ułamkowej części działki oznaczonej  numerem  ewidencyjnym 187 w obrębie 2 Szczawienko;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Dmowskiego 4/9a wraz  ze sprzedażą ułamkowej części działki oznaczonej  numerem  ewidencyjnym 238/1 w obrębie 27 Śródmieście;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Królewieckiej 33/7 wraz  ze sprzedażą  ułamkowej części działki oznaczonej  numerem ewidencyjnym 148/5 w obrębie 32 Gaj;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu  przy  ul. Brzechwy 4/1 wraz  z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste   ułamkowej  części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 216/1 i 216/3 w obrębie 27 Śródmieście;

- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Dąbrowskiego 44/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki oznaczonej  numerem ewidencyjnym 232/2 w obrębie 14 Biały Kamień;
- rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Wańkowicza 3/10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki oznaczonej numerem  ewidencyjnym 141/8 w obrębie 14 Biały Kamień;

- rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 115, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113/1, obręb Szczawienko nr 4.

Przetargi i rokowania odbędą się 23.05.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) od godz. 9:20. Wyjątkiem jest ostatnia nieruchomość na Szczawienku - tu rokowania odbędą się 19 czerwca o godz. 9.00 tamże.

Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska