Dobra informacja dla mieszkańców gminy Walim. Wójt Adam Hausman podpisał właśnie List Intencyjny w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie+. W przyszłości gmina zyska 20 mieszkań o atrakcyjnym czynszu.


Do podpisania deklaracji o włączeniu gminnych nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) doszło pod koniec listopada. Pod Listem Intencyjnym w tej sprawie podpisali się wójt gminy Adam Hausman oraz Tomasz Tomala, pełnomocnik rządu do spraw organizacji KZN i Tomasz Żuchowski, minister infrastruktury i budownictwa.

Przedmiotem podpisanego Listu Intencyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego na gruntach położonych w Walimiu oraz budowa budynku wielorodzinnego w Dziećmorowicach – przybliża wójt Adam Hausman. – Gmina może wskazać także inne nieruchomości gminne, które mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe.

KZN to tzw. bank ziemi, gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczonymi pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie Mieszkanie+ na gruntach skarbu państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji programu w gminie.

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: HUSARSKA - DLACZEGO OPÓŹNIENIE I JAKIE ZMIANY?

Opr. MS
Foto użyczone: urząd gminy Walim/Dolnośląski Urząd Wojewódzki