Urząd miasta ogłosił rokowania w sprawie sprzedaży budynku po byłym przedszkolu na Starym Zdroju.

O dalsze losy tego budynku pytali mieszkańcy dzielnicy Stary Zdrój podczas ostatniego spotkania z prezydentem Wałbrzycha w PSP nr 30. - Przedszkole zostało przekazane w dzierżawę i działało, jednak trzeba było w budynek zainwestować i ponieść koszty remontu - wyjaśniał podczas spotkania prezydent. Dzierżawiący się na to nie zdecydował i obiekt opustoszał, taki los podzieliły też inne przedszkola niepubliczne w mieście. - Teraz dążymy do znalezienia dla byłego przedszkola nowego właściciela - dodawał prezydent.

Wcześniejsze przetargi na tę nieruchomość odbyły się 20.12.2017 r i 11.04.2018 r. Obecnie urząd miasta ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola "Pod Akacją", położonej przy ul. Kuracyjnej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 169, obręb Stary Zdrój nr 19 o powierzchni 0,3506 ha, stanowiącej własność gminy Wałbrzych.To budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 923,46 m². Cena wywoławcza nieruchomości to 515.000 zł.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wałbrzycha działka ta położona jest na obszarze, dla którego "uwarunkowania rozwoju stanowi zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności objęta ochroną konserwatorską, a kierunki zagospodarowania przestrzennego zakładają utrzymanie obecnej funkcji terenu". Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.Rokowania odbędą się 18.07.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:30. Chęć uczestnictwa w nich należy zgłosić do dnia 11.07.2018 r. do godz. 14:00 w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: GRUNT PO ZAJEZDNI, GRUNT PO BASENIE SPRZEDAM
WAŁBRZYCH: ZABUDUJĄ TEREN PRZY NAJWIĘKSZYM CENTRUM HANDLOWYM
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ, DZIERŻAWĘ. GDZIE I NA CO?
MIASTO WYPRZEDAJE GRUNTY?

Inne nieruchomości z przeszłością:
DAWNY SZPITAL NA GAJU PONOWNIE NA SPRZEDAŻ [FOTO]
BYŁY SZPITAL NA GAJU. SĄ ZAINTERESOWANI JEGO ZAKUPEM?

Wałbrzych: Chcą sprzedać budynek byłej szkoły na ul. Kombatantów [FOTO]

Wałbrzych: Zielony Rynek czeka na nowe życie

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Zuch będzie sprzedany?

Opr. MS, ELW
Foto: Magdalena Sakowska