Ostatnio zwiększa się w naszym regionie liczba stacji paliw - ma być nowa w Wałbrzychu, a niedaleko miasta jest szansa na kolejną przy drodze wojewódzkiej. Co tam jeszcze może być?


Będzie tu kolejna stacja benzynowa?

Został właśnie ogłoszony przetarg na nieruchomość położoną w Jedlinie-Zdroju, dokładnie chodzi o działkę nr 681/2. 

Działka o powierzchni 1,4842 ha ma kształt wieloboku. Położona jest przy ulicy Kłodzkiej o dużym natężeniu ruchu kołowego, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 381 łączącej Wałbrzych z Nową Rudą i Kłodzkiem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy, tereny zielone oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod usługi. Zabudowa mieszkaniowa, punkty handlowo-usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane są w dalszej odległości - czytamy w opisie.A co tam może powstać? W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa opisana jest jako możliwy teren dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług turystycznych, ale również jako teren zabudowy usługowej, gdzie może powstać na przykład stacja paliw. Albo sklep wielkopowierzchniowy.

Przetarg odbędzie się 12. 04. 2021 roku o godzinie: 11:00, miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, przy ul. Poznańskiej 2, cena wywoławcza nieruchomości: 629 000 zł.W Wałbrzychu ma powstać na pewno

Możliwe, że w Jedlinie-Zdroju będzie stacja benzynowa, ponieważ ostatnio pojawia się ich więcej w naszym mieście i regionie. Pisaliśmy o inwestycji przy ul. Chrobrego w okolicy przejazdu kolejowego i przystanku komunikacji miejskiej na żądanie, w kierunku na Stary Zdrój: WAŁBRZYCH - BĘDZIE NOWA STACJA BENZYNOWA I WARSZTAT Z MYJNIĄ?

W ostatnich dniach prezydent Wałbrzycha zawiadomił, że stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw ciekłych i LPG z myjnią ręczną i zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 7/4obręb 20 Stary Zdrój w Wałbrzychu”, ustalił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, a także "wskazał zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy".

Jak dotąd pojawiła się opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, podobne jest zdanie dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jak zawiadamia urząd miasta, z dokumentami strony mogą zapoznawać się w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym postępowanie - tel. 74 648 85 45. A zatem mimo papierologii inwestycja jest na razie na dobrej drodze.Nowa stacja benzynowa będzie tu

Przypominamy, że mieszkańcy i władze Mieroszowa doprowadzili do powstania projektu reaktywacji mieroszowskiej stacji paliw, zamkniętej dekadę temu i wyburzonej w 2014 roku. Historia lubi się powtarzać, a ci, co nie zapomnieli tamtego obiektu, po odbudowie będą wracać do nowoczesnej stacji z historią. Obiekt przy ul. Wałbrzyskiej ma wybudować PKN Orlen. Na razie inwestycja jest w fazie projektowania i starań o pozwolenie na budowę, a stacja ma zostać uruchomiona na przełomie 2021 i 2022 roku.

A to historia dawnej stacji benzynowej w Boguszowie-Gorcach, również wyburzonej w 2014 roku - tu też może pojawić się stacja paliw, a może zabudowa mieszkaniowa, na razie PKN Orlen proponuje jej dzierżawę:
BOGUSZÓW: TUTAJ TANKOWAŁY AUTOMOBILE (ARCHIWALNE ZDJĘCIA)
Inne nieruchomości oczekujące na nowego właściciela:
WAŁBRZYCH POWIAT: KTO KUPI... PRZEJŚCIE GRANICZNE? (FOTO)
PODZAMCZE BĘDZIE SIĘ ROZBUDOWYWAĆ NA ZACHÓD (FOTO)
WAŁBRZYCH, BOGUSZÓW: DZIAŁKI I MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ (FOTO)

Na temat budownictwa mieszkaniowego pisaliśmy ostatnio:
Wałbrzych: Była szkoła i działki miejskie poszły pod młotek!Opr. MS
Foto użyczone: Spółka InVałbrzych, archiwalne: Elżbieta Węgrzyn, Magdalena Sakowska