17 czerwca 2021 podczas sesji Rady Miejskiej w Wałbrzychu radni przyjęli uchwałę w sprawie powstania niewielkiego nowego komercyjnego osiedla pomiędzy Piaskową Górą a Podzamczem przy ul. Długiej. Przypominamy koncepcję wykonawcy z wizualizacjami osiedla.


Inwestor, Spółdzielnia Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu przygotowała projekt kolejnej budowy budynków wielorodzinnych, o planach tych pisaliśmy - PIASKOWA GÓRA: TAKIE BUDYNKI TU POWSTANĄ! OTO [WIZUALIZACJE]
PIASKOWA GÓRA: GDZIE BĘDĄ NOWE BUDYNKI WIELORODZINNE (FOTO).
Wałbrzyska firma chce
etapami zbudować niewielkie osiedle i ma ono powstać na gruncie, na którym wedle miejscowego planu zagospodarowanie nie przewiduje się funkcji mieszkaniowej.Mieszkania w trybie specustawy

Dlatego 26 kwietnia 2021 roku do Rady Miasta za pośrednictwem prezydenta Wałbrzycha złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn. Budowa budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Długiej
w trybie specustawy. Wynikiem tych starań podczas czerwcowej sesji procedowana była Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Długiej w Wałbrzychu.


- Teren lokalizacji znajduje się na osiedlu Piaskowa Góra w pobliżu charakterystycznego niebieskiego budynku telekomunikacji - pomiędzy ulicami długą a Topolową. Zamierzenie dotyczy dwóch działek, z których jedna jest gminna, a druga należy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC. Lokalizacja i planowane zamierzenie przedstawione w koncepcji urbanistycznej spełniają wszystkie kryteria, standardy urbanistyczne i wymogi określone w specustawie mieszkaniowej. Wniosek poprzedzony uzyskaniem decyzji środowiskowej w zakresie miejsc postojowych - parkingów uzyskał wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia - wyjaśnia referujący uchwałę Lech Walusiak, kierownik biura Administracji Architektoniczno-Budowlanej i dodaje, że uchwała przedstawiona pod obrady rozszerza katalog terenu zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o dodatkową funkcję - mieszkaniowo-usługową z pełną infrastrukturą.Inwestycja ma dotyczyć działki nr 204/13, 204/15, 204/16 obręb nr 4 Szczawienko – teren lokalizacji inwestycji oraz teren obejmujący obszar oddziaływania inwestycji – działki nr 241, 242, 243, 244, 245 i części działek nr 208/10, 197/7, 201/9, 201/10, 240, 246 obręb nr 4 Szczawienko.
- Obszar objęty wnioskiem jest w chwili obecnej terenem zdegradowanym i nieużytkowanym przez wiele lat - zaznacza Walusiak, uchwała zaś nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha.

Koncepcja inwestora


Z
godnie z wnioskiem SBDJ na nowym osiedlu za hipermarketem Kaufland przy ul. Długiej na gruncie po wyburzonej ciepłowni powstaną budynki wielorodzinne z mieszkaniami o powierzchni użytkowej 30-90 m kw., średnia powierzchnia mieszkania: 50,16 m². Forma budynków i ich układ nawiązuje do zabudowy blokowej osiedla Piaskowa Góra. Realizacja obejmuje budowę budynków mieszkalnych, parkingów podziemnych, dróg wewnętrznych oraz pozostałych elementów zagospodarowania niezbędnych do funkcjonowania zabudowy mieszkalnej w obrębie terenu inwestycji. Liczba mieszkańców osiedla: 63 - 357 osób.Budynki mają być dwuklatkowe z windami, mają mieć wysokość do 20 m, przewidziano płaski dach. Wedle wnioskującego mieszkań może powstać (w zależności od tego ile finalnie powstanie budynków) od 30 do 200, do tego na parterze budynków powstanie przestrzeń użytkowa na działalność handlowo-usługową - nie więcej niż 10% powierzchni mieszkań. Zagospodarowany ma być teren wokół osiedla (odkrzaczenia, niwelowanie skarp, itp.).
Liczba miejsc postojowych planowana w ramach parkingów naziemnych i podziemnych dla wszystkich pięciu etapów wynosi ok. 210. Przewidywana liczba mieszkań: 160-200, co daje współczynnik 1,05 – 1.3 miejsca postojowego na mieszkanie w zależności od liczby zrealizowanych mieszkań.

Radni podczas głosowania poparli wniosek inwestora. 17 osób głosowało za uchwałą, nikt nie był przeciwny wnioskowi, 1 - wstrzymał się od głosu, 5 - nie głosowało, a 2 radnych było nieobecnych.

O tym osiedlu:
PIASKOWA GÓRA: TAKIE BUDYNKI TU POWSTANĄ! OTO [WIZUALIZACJE]

PIASKOWA GÓRA: GDZIE BĘDĄ NOWE BUDYNKI WIELORODZINNE (FOTO).

Projekty SBDJ w naszym mieście:
ul. Palisadowa - Pierwszy w Wałbrzychu budynek z innowacyjnym ogrzewaniem [FOTO i WIZUALIZACJE]
ul. Blankowa - MIESZKANIA NA PODZAMCZU SPRZEDAJĄ SIĘ NA PNIU
ul. Wiosenna - Wałbrzych: Gdzie nie spojrzysz, budują nowe domy i mieszkania! [FOTO]


W tym rejonie Podzamcza są planowane także inne inwestycje mieszkaniowe:
Podzamcze: Nowe mieszkania przy Al. Podwale - wkrótce budowa
grunt przy Al. Podwale -
Podzamcze: dwie duże działki sprzedane, wiemy, co tam będzie
PODZAMCZE BĘDZIE SIĘ ROZBUDOWYWAĆ NA ZACHÓD (FOTO)

Na temat budownictwa mieszkaniowego pisaliśmy ostatnio wiele:
Szczawno-Zdrój i Wałbrzych: widać boom mieszkaniowy (FOTO)

Wałbrzych: Była szkoła i działki miejskie poszły pod młotek!
Wałbrzych i Boguszów: Działki i mieszkania na sprzedaż (FOTO)
Szczawno-Zdrój sprzedaje działki pod domy i nie tylko


Budownictwo komercyjne:

- wielorodzinne - Podzamcze, Piaskowa Góra, Poniatów, Biały Kamień, Nowe Miasto i Śródmieście - Wałbrzych: Wkrótce nowe mieszkania. Domy będą rosły. Gdzie? [FOTO i WIZUALIZACJE]
- wielorodzinne - ul. Palisadowa, Forteczna, Nałkowskiej i w planie - Topolowa - PODZAMCZA, PIASKOWA GÓRA: NOWE BLOKI NIEMAL GOTOWE (FOTO, WIZUALIZACJE)
WAŁBRZYCH: POWSTANĄ OSIEDLA W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH MIASTA (FOTO)

- O toczących się już inwestycjach komercyjnych przy ul. Proletariackiej, Wiosennej, Nałkowskiej, Palisadowej, Andersa, Ludowej i Reja pisaliśmy: WAŁBRZYCH: GDZIE NIE SPOJRZYSZ, BUDUJĄ NOWE DOMY I MIESZKANIA (FOTO)

 - Mieszkania na Podzamczu sprzedają się na pniu
- PODZAMCZE: BUDUJE SIĘ I REMONTUJE W DZIELNICY (FOTO)
- Pierwszy w Wałbrzychu budynek z innowacyjnym ogrzewaniem [FOTO i WIZUALIZACJE]
- Piaskowa Góra i Podzamcze: Budują nowe mieszkania i apartamenty [FOTO]
- Piaskowa Góra: dyskusja na temat rozbudowy osiedla (FOTO)
- Wałbrzych: Będzie nowy budynek na Podzamczu [WIZUALIZACJA]

- Śródmieście - apartamentowiec może też powstać na placu po Zielonym Rynku - Zielony Rynek: Będzie nowoczesny budynek mieszkalny? [WIZUALIZACJE]

-
i Rezydencje Uzdrowiskowe: SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE TU OKOŁO 150 MIESZKAŃ (WIZUALIZACJE)

Osiedle pod Chełmcem - Biały Kamień - planowane jako komunalne, choć niewykluczone, że zbuduje je inwestor: WAŁBRZYCH: SĄ CHĘTNI, BY ZBUDOWAĆ OSIEDLE POD CHEŁMCEM

Osiedle na Rusinowej: RUSINOWA: POWSTANIE NOWE OSIEDLE PRZY NOWEJ ULICY (FOTO)

Nowe osiedla są planowane także w Szczawnie-Zdroju:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE TU NOWE OSIEDLE. ZNAMY FAKTY (FOTO, MAPY)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE TU OKOŁO 150 MIESZKAŃ (WIZUALIZACJE)

- Świebodzice - DLACZEGO WAŁBRZYSZANIE PRZENOSZĄ SIĘ DO ŚWIEBODZIC?

Czytaj też: WAŁBRZYCH: GRUNT NAPRZECIWKO MUZEUM ZNALAZŁ KUPCAoprac. Elżbieta Węgrzyn
na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej inwestora
wizualizacje - jw.