Wkrótce w mieście pojawią się dwa nowe typy pojemników na odpady. Gmina Wałbrzych uporządkowała też kwestię kontenerów na używane ubrania wystawianych na gruntach miejskich.

Pojemniki "bio"

Zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych, a także prawa krajowego od 1 stycznia 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci nakładający obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Pojemniki na "odpady kuchenne", inaczej "biodegradowalne" do Wałbrzycha wracają latem przyszłego roku. - Pojemniki "bio" będą wprowadzone od przyszłego roku, po nowym przetargu na operatora odbierającego nasze odpady. Dotychczasowa umowa z firmą Komunalnik obowiązuje nas do końca czerwca 2019 roku. Brązowy pojemnik
na odpady kuchenne, trzeci przy każdej nieruchomości, zostanie zatem wprowadzony od lipca - tłumaczy Aleksandra Winiarska, kierownik Biura Infrastruktury Komunalnej. Dzięki temu w pojemniku na odpady zmieszane, czyli pozostałe po segregacji, niewiele już powinno zostać przy założeniu, że papier, szkło, plastik i pozostałe opakowania, a także resztki kuchenne trafią do osobnych specjalnych pojemników.Metalowe na popiół

W przyjętym przez miasto systemie segregowania odpadów nie ma obowiązku segregowania popiołu, ale ten odpad bardzo utrudnia segregację ponieważ "brudzi" odpady zmieszane i uniemożliwia odzysk z nich czegokolwiek na sortowni, a do tego wchłania wodę i zwiększa ciężar i koszt składowania śmieci. - Chcemy by pojemniki na popiół pojawiły się od jesieni, przed sezonem grzewczym, w tych częściach Wałbrzycha, gdzie nadal są piece na węgiel. Będą wykonane z metalu - zapowiada Winiarska. Pierwsze tego typu pojemniki już stoją w mieście, pojawiły się z inicjatywy Komunalnika i zdają egzamin. Miasto chciałoby, aby popiół zbierał MZUK. Miejska spółka złożyła wniosek na dotację tej inwestycji. Pojawił się pomysł, by pozyskany popiół posłużył do rekultywacji hałd pokopalnianych.   Pojemniki na ubrania na gruntach gminnych

W gminnym systemie segregowania odpadów wyrzucane przez mieszkańców miasta odzież i odpady tekstylne powinny trafiać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Stacyjnej i Beethovena. Jednak niepotrzebne ubrania w dobrym stanie wałbrzyszanie chętnie oddawali do dużych metalowych pojemników dostępnych we wszystkich dzielnicach. Gmina porządkuje sieć tych punktów ustawionych na terenach należących do. - Pojawiały się one już wcześniej z inicjatywy różnych podmiotów, również PCK
, a my jako gmina wydzierżawiamy grunt, na którym one stoją. Wcześniej mieliśmy z tymi pojemnikami kłopot, w przypadku nieporządku na naszym gruncie często trudno było dotrzeć do właściciela pojemników - opowiada przedstawicielka Ratusza. Obecnie kończy się umowa na dzierżawę podpisana z Polskim Czerwonym Krzyżem i daje to sposobność do wprowadzenia do nowej umowy innych warunków. - Mieliśmy kilka spotkań z przedstawicielami PCK, zidentyfikowaliśmy wszystkie nieruchomości gminne, na których będą stały te pojemniki, umówiliśmy się też co do ich precyzyjnego oznaczenia i ponumerowania. W przypadku zgłoszenia nieporządku przy danym pojemniku będzie go łatwiej zidentyfikować i interweniować do podmiotu wystawiającego. System zacznie działać już w najbliższych dniach, ale już dziś widać poprawę w szybkości reakcji na zgłoszenia - zaznacza kierownik Biura Infrastruktury Komunalnej.W nowej umowie dzierżawnej miasto zastrzegło sobie możliwość odstąpienia od niej w przypadku niewywiązywania się przez właścicieli pojemników z zawartych w niej obowiązków. Po rozwiązaniu umowy gmina może nakazać ich usunięcie, a nawet usunąć je i obciążyć za to właściciela. Nowe rozwiązania dotyczą kontenerów na ubrania na gruntach należących do miasta; nie dotyczą wspólnot i spółdzielni przyjmujących te pojemniki w ramach osobnych umów.   


Czytaj też:
PODWYŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI JEST NIEUNIKNIONA?
URZĄD MIASTA ZAOSTRZA POLITYKĘ W SPRAWIE ŚMIECI
WAŁBRZYCH: KONIEC TOLERANCJI DLA OSZUSTÓW ŚMIECIOWYCH
WAŁBRZYCH: UWAŻAJ, CO WYRZUCASZ DO ŚMIECI


ŚMIECI - BĘDZIE NOWA INSTALACJA I MNIEJSZE ZAMIESZANIE
RATUSZ W SPRAWIE ZMIANY ODBIORCY ODPADÓW
NOWY ODBIORCA WAŁBRZYSKICH ŚMIECI JUŻ WKRÓTCE
SYPIĄ SIĘ MANDATY ZA ŚMIECIElżbieta Węgrzyn

fot. Magdalena Sakowska (2), ELW (2)