Dobra wiadomość dla tych wałbrzyszan i mieszkańców regionu, którzy długo czekali na dotacje do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Właśnie rusza nabór wniosków.


Jak zawiadamia wałbrzyski urząd miasta, Gmina Miasto Świdnica jako lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Miasto Wałbrzych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.

Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  • osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
  • osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

 
Termin składania wniosków o udzielenie grantów: od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych - Biuro Obsługi Klienta.

O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto istnieje tylko jednokrotna możliwość uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie urząd zaprasza do punktu kontaktowego działającego w:
Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
ul. Jana Matejki 2, 58-300 Wałbrzych, pok. 8
w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00-15.00,
wtorek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00
tel.: 74 648 85 47,
e-mail: wymianakotlow@um.walbrzych.pl


Wszelkie niezbędne dokumenty związane z projektem, tj. wzór umowy o powierzenie grantu, wzór wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami i instrukcją, wzór wniosku o wypłatę grantu, wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową itp. dostępne są na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl.

Czytaj też:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: WIELKA AKCJA "NIE TRUJ" I DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO-ZDRÓJ: DOTACJA NA WYMIANĘ OGRZEWANIA MOCNO WZROSŁA

BOGUSZÓW ZACHĘCA DO WYMIANY PIECA, SZCZAWNO WALCZY ZE SMOGIEM


Opr. MS
Foto: ilustracyjne