Do 15 lutego można zgłaszać budynki mieszkalne na terenie Wałbrzycha do kolejnej edycji konkursu "Ładny Dom".

Konkurs „ŁADNY DOM” w naszym mieście to już tradycja. To rywalizacja, w której mogą wziąć udział właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe, posiadający budynki niewpisane do rejestru zabytków, stanowiące ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania cenny obiekt kultury materialnej Wałbrzycha. Zwycięskie budynki zdobywają nagrody pieniężne.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie do 15 lutego każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:

  1. adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy zarządcy (lub zarządców),
  2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej
    oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją fotograficzną tego osiągnięcia,
  3. uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha.

Zobacz też:
WAŁBRZYCH: SĄ U NAS ŁADNE DOMY. GDZIE?
WAŁBRZYCH: NAGRODY ZA ŁADNY DOM - ZOBACZ METAMORFOZY (FOTO)


oprac. i fot. ELW