Ruszyły zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu "Ładny Dom" 2020. Kto może się zgłaszać i co powinno zawierać zgłoszenie?

Kolejny już raz uruchomiony został konkurs „ŁADNY DOM”, w którym właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe, posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków, stanowiące ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania cenny obiekt kultury materialnej Wałbrzycha, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody przyznawanej przez prezydenta Wałbrzycha.


Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:

  1. adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy zarządcy (lub zarządców),
  2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej
    oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją fotograficzną tego osiągnięcia,
  3. uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha.


Regulamin i wskazówki znajdziecie w

Oto FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Poprzednie edycje:
KTO W TYM ROKU MA NAJŁADNIEJSZY DOM W MIEŚCIE? [FOTO]
WAŁBRZYCH: SĄ U NAS ŁADNE DOMY - A GDZIE? (FOTO)
WAŁBRZYCH: NAGRODY ZA ŁADNY DOM - ZOBACZ METAMORFOZY (FOTO)


oprac. i fot. ELW