Miejski Zarząd Budynków na bieżąco ogłasza przetargi na większe i mniejsze remonty w wałbrzyskich budynkach komunalnych. Sprawdziliśmy, na jakie remonty przetargi ogłoszono w styczniu i jakie mają zostać wykonane w najbliższych miesiącach.


Miejski Zarząd Budynków ogłosił przetargi na niżej wymienione prace w następujących budynkach:

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych polegających na rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Wysockiego nr 6 w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Wysockiego nr 6 w Wałbrzychu". Tu planowany jest kompleksowy remont klatki schodowej, który potrwa do 30 kwietnia 2018 roku.

- Przewidywana jest też rewitalizacja budynku przy ul. Jana Brzechwy nr 9. Oba postępowania na razie unieważniono z braku ofert.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stropu między M-3 a M-5 w budynku przy ul. Mącznej 1.

- Termomodernizacja - remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 80.

- Remont elewacji z dociepleniem ścian, budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku przy ul. Przebieg 3.

- Remont i rozbiórka przybudówki budynku przy ul. Sienkiewicza 3.

- Drenaż wraz z izolacją pionową budynku przy ul. Piłsudskiego 102.

- Remont i zabezpieczenie stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Niepodległości 152.

- Wykonanie nowych schodów do budynku przy ul. Baczyńskiego 18.

- Remont dachu budynków przy ul. Proletariackiej 5 i 7.

- Remont elewacji budynku przy ul. Świdnickiej 4.

- Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 25.

- Termomodernizacja- remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Osiedle Górnicze 35.

- Termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 2 (dach, elewacja, kanalizacja deszczowa i wjazd do budynku).

- Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Osiedle Górnicze 17.

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnicy, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lubiechowskiej 1 oraz likwidacja szamba.

Są też przewidywane prace w lokalach:


- Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 9 oraz nr 12 w budynku przy ul. Piłsudskiego 4, w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Paderewskiego 14, a także nr 5, 9 i 10 w budynku przy ul. Polnej 2 oraz w lokalu nr 11 w budynku przy ul. Niepodległości 287 i w lokalu nr 5 w budynku przy ul. Kamienieckiej 6. Takie inwestycje zaplanowano też w budynku przy ul. Gen. Zajączka 4a i 5.

- Adaptacja (remont) pomieszczeń po lokalu użytkowym w budynku przy ul. Wrocławskiej 121 na lokal mieszkalny nr 1A przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.


- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji c.o. na opał stały wraz montażem kotła oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 23.

- Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Szkolnej 12.

- Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Przeskok 16 wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u., wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.


- Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Drzymały 7.

- Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Niepodległości 25.

- Wymiana stropów nad mieszkaniami nr 18 i 19 w budynku przy ul. Niepodległości 47.

Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska